ŠGP pervežimas

Transportuojant 3 kategorijos šalutinius gyvūninius produktus, talpykla ar transporto priemonė turi būti paženklinta žalia su didele mėlynos spalvos priemaiša etikete, kurioje turi būti užrašas „3 kategorijos ŠGP, neskirta vartoti žmonėms“ (2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), VIII priedo II skyrius).

3 kategorijos ŠGP, skirti pašarui turi būti transportuojami ne aukštesnėje kaip 7˚C temperatūroje arba užšaldyti (reglamento (ES) Nr. 142/2011 VIII priedo I skyriaus 2 skirsnis).

Siekiant užtikrinti, tinkamą transportavimo temperatūrą autotransporto priemonėje turi būti sumontuota šaldymo sistema su nuolatine temperatūros kontrole. Atkreiptinas dėmesys, kad ŠGP, kaip pašarinės žaliavos turi atitikti reglamento (ES) Nr. 142/2011 X priedo I skyriuje nurodytus mikrobiologinius standartus.

Atnaujinta:
2015-11-23
Atgal