Žuvininkystė

Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai taikomi ir žuvų tiekėjams, kurie vienos žvejybos metu ar akvakultūros gyvūnų ūkyje per vieną kalendorinę dieną sugauna ne daugiau kaip 150 kg žuvų.

Besiverčiantys šiuo smulkiuoju verslu bei vykdantys nustatytus reikalavimus gali sugautas žuvis tiekti be jokių tarpininkų tiesiogiai vartotojui bei mažmeninės prekybos subjektams (prekybai į turgavietes, parduotuves, viešojo maitinimo įmones) ar žuvininkystės produktų tiekėjams mažais kiekiais, t.y. tiems, kurių patalpose per vieną kalendorinę dieną išdarinėjama ir (ar) perdirbama ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų.

Reikalavimai žuvų tvarkymui:

1. Žuvys turi būti tvarkomos laikantis švaros, saugomos nuo užteršimo, saulės poveikio, sužalojimų, dedamos į švarias dėžes, konteinerius ar kitas talpyklas skirtas maisto produktams laikyti ir laikomos tirpstančio ledo temperatūroje, neatšaldytos gali būti ne ilgiau kaip 8 val. nuo sugavimo.

2. Vežti galima transporto priemonėmis, kurios apsaugotų žuvis nuo užteršimo. Jei transporto priemonėje nėra galimybės žuvų atšaldyti, jos kuo skubiau vežamos į sandėlį, pardavimo vietą, kurioje yra galimybė žuvis atšaldyti.

3. Gyvoms žuvims turi būti užtikrinamos palankios sąlygos išgyventi, todėl jos laikomos geriamojo ar švaraus vandens talpyklose, nesužeistos, atskirtos nuo plėšriųjų žuvų (šamų, ungurių, lydekų), negydomos ir nešeriamos.

4. Asmenims norintiems vykdyti šią veiklą reikia kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT) su prašymu dėl įregistravimo.

 Mažais kiekiais gaudomų žuvų tiekėjai turintys teisę žvejoti vidaus vandenyse ir (ar) Baltijos jūros priekrantėje, VMVT registruojami vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Mažais kiekiais gaudomų žuvų tiekėjai, tiekiantys akvakultūros gyvūnus maistui, VMVT registruojami vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. B1-826 "Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo"

 

Atnaujinta:
2018-01-11
Atgal