Mėsa

 

Atsakomybė už maisto saugą

Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka ūkininkui. Tiekiant gyvūnus į skerdyklas gyvūnų augintojai turi užtikrinti, kad kiekvienas į skerdyklą patekęs gyvūnas būtų atsekamas iki ūkio iš kurio jis kilo, su kiekvienu gyvūnu būtų pateikiama atitinkama informacija iš kilmės ūkio, užtikrinti, kad gyvūnas nėra kilęs iš ūkio arba teritorijos, kuriai galioja judėjimo draudimas arba kitokie apribojimai, gyvuliai turi būti švarūs ir sveiki, gyvūnų gerovė turi atitikti nustatytus reikalavimus.

Ūkininkai parduodami gyvulį skerdimui, skerdyklai turi pateikti informaciją apie:

   - ūkyje auginamų gyvulių sveikatos būklę (nurodyti, ar kiti ūkyje auginami gyvuliai yra sveiki, jei serga, reikia nurodyti kokiomis ligomis jie serga);

   - parduodamo gyvulio sveikatos būklę (patvirtinti, kad gyvulys sveikas, jei ne, nurodyti ligos požymius arba ligą, kurią diagnozavo ūkį lankantis veterinarijos gydytojas);

   - gyvulio gydymą ir panaudotus vaistus (jei buvo naudoti vaistai reikia nurodyti jų pavadinimus ir paskyrimo datas);

   - gyvulio tyrimo dėl užkrečiamųjų ligų rezultatus (jei buvo atlikti laboratoriniai tyrimai dėl tuberkuliozės, bruceliozės, leukozės ar kitų ligų, ar kenksmingų liekanų, reikia nurodyti jų rezultatus);

   - ankščiau paties ūkio skerstų gyvulių skerdykloje nustatytas ligas (jei anksčiau buvo parduoti skerdimui gyvuliai ir skerdykloje buvo nustatytos ligos ar kenksmingos liekanos mėsoje, būtina tai pažymėti);

   - ūkyje gyvulius gydančio privataus veterinarijos gydytojo pavardę.

Šią informaciją galima pateikti elektroniniu paštu, faksu, arba laisvos formos rašytine deklaracija.

 

Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai

Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka ūkininkui.

Ūkininkams norintiems tiekti savo gaminamą produkciją būtina:

   - turėti skerdimui ir apdorojimui skirtas patalpas ir tinkamai jas prižiūrėti, laikytis švaros ir tvarkos;

   - jiems per savaitę leidžiama paskersti ne daugiau kaip 150 gyvūnų;

   - skersti leidžiama savo ūkyje išaugintus paukščius, triušius, nutrijas;

   - ūkininkai savo produkciją gali parduoti tiesiogiai vartotojui iš ūkio, vežti parduoti į turgavietes, į mažmenines parduotuves ir viešajam maitinimui;

   - ūkininkams, norintiems vykdyti tokią veiklą, reikia kreiptis į teritorinę VMVT su prašymu;

   - teritorinės VMVT ūkyje įvertinę skerdimui ir apdorojimui skirtas patalpas išduoda leidimą veiklai

Detalesnė informacija yra išdėstyta Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2005, Nr. 153-5667).

 

Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai

Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka medžiotojui.

Medžiotojai norintys tiekti sumedžiotų gyvūnų mėsą turi:

   - turėti sumedžiotų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpas ir tinkamai jas prižiūrėti, laikytis švaros ir tvarkos;

   - jiems leidžiama per vieną medžiojimo sezoną realizuoti ne daugiau kaip 50 vnt stambių žinduolių arba 250 vnt paukščių ir kiškinių gyvūnų;

   - produkciją galima parduoti tiesiogiai vartotojui iš tvarkymo vietos, vežti parduoti į turgavietes, į mažmenines parduotuves ir viešajam maitinimui;

   - medžiotojams norintiems vykdyti šią veiklą reikia kreiptis į teritorinę VMVT su prašymu;

   - teritorinės VMVT įvertinę žvėrienos tvarkymui skirtas patalpas išduoda leidimą veiklai.

Detalesnė informacija yra išdėstyta Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2006, Nr. 2-33).

 

Reikalavimai ūkiuose auginamų vištų kiaušinių pardavimui

Pirminė atsakomybė už maisto saugą tenka ūkininkui.

Smulkiems ūkininkams yra suteiktos lengvatos savo ūkyje išaugintų vištų kiaušinių pardavimui turgavietėse:

   - lengvatos taikomos ūkininkams laikantiems ne daugiau kaip 50 vištų;

   - kiaušinius galima parduoti neženklintus, tačiau pardavimo vietoje reikia nurodyti ūkio pavadinimą ir adresą.
 

Atnaujinta:
2015-11-24
Atgal