Prekyba renginių ir švenčių metu

Kokie leidimai reikalingi?

Renginių ir švenčių metu teikti į rinką maistą ar tiekti viešojo maitinimo paslaugas gali tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) nustatyta tvarka registruoti ir (ar) patvirtinti maisto tvarkymo subjektai.

Vadovaujantis VMVT direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. B1-1046 „Dėl maisto produktų prekybos ir (ar) viešojo maitinimo paslaugų teikimo renginio ar šventės metu“ (toliau – Įsakymas), maisto tvarkymo subjektams, norintiems prekiauti negreitai gendančiais fasuotais maisto produktais tik renginio metu, tačiau neturintiems stacionarios prekybos vietos (pvz., vykdantiems prekybą palapinėje), pakanka užsiregistruoti Įsakyme nustatyta tvarka (ūkinės komercinės veiklos kodas – 47.99.0.M „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“).

Registruotų VMVT viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, norinčių šias paslaugas teikti ir renginio ar šventės metu, leidime turi būti nurodytas ūkinės komercinės veiklos kodas – 56.21 „Pagaminto valgio teikimas renginiams / pagal sutartį“.

Prekiauti maisto produktais per renginius ar šventes taip pat gali maisto tvarkymo subjektai, kurie yra registravę VMVT maisto produktų gamybos, mažmeninės ar didmeninės prekybos veiklą. Būdami registruoti, savo veiklą renginių ar švenčių metu jie gali vykdyti visoje Lietuvoje, t. y. nebereikia papildomai kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio teritorijoje vyksta šventė ar renginys.

Daugiau apie dokumentus pradedant su maistu susijusią veiklą

Ar įmonė turi maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, galima patikrinti Maisto tvarkymo subjektų registre.

Kokie pagrindiniai higienos reikalavimai prekybai švenčių ir renginių metu?

Prekybos ir maisto gaminimo vietose turi būti švaru ir tvarkinga, darbuotojai, turi turėti kur nusiplauti rankas arba pakankamai priemonių, skirtų rankoms valyti ir dezinfekuoti (vienkartinių servetėlių, dezinfekcinio skysčio). Prekiautojai privalo dėvėti švarius darbo drabužius, būti pasitikrinę sveikatą ir išklausę higienos įgūdžių mokymus.

Kokios turi būti maisto produktų laikymo sąlygos?

Greitai gendantys produktai (žuvies, mėsos ar pieno gaminiai, konditerijos gaminiai su kremo įdarais) turi būti laikomi ne aukštesnėje kaip + 6 °C temperatūroje. Negreitai gendantiems maisto produktams specialių laikymo sąlygų ar šaldymo įrenginių nereikia, tačiau svarbu užtikrinti, kad produktų pakuotės nebūtų pažeistos. Maisto produktus būtina laikyti apsaugotus nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ar lietaus poveikio ir kitos aplinkos taršos, pvz., dulkių, prisilietimų ar kontakto su praeivių rūbais ir pan.). Todėl pateikimo vietos turi būti įrengtos palapinėse, po skėčiais, laikinuosiuose statiniuose ir pan.

Daugiau apie tinkamą maisto gaminimą ir laikymą

Kaip turi būti transportuojami maisto produktai?

Maistui vežti skirtos transporto priemonės ir tara turi būti švarūs. Maisto produktai turi būti sudėti į dėžes, konteinerius, padėklus, kurie būtų pakelti nuo žemės. Jei pervežami nefasuoti maisto produktai, konteineriai privalo būti su dangčiais, taip apsaugant maisto produktus nuo aplinkos taršos. Skirtingų rūšių maistas privalo būti gabenamas skirtinguose paženklintuose konteineriuose ar dėžėse. Jei maisto produktai yra greitai gendantys, transporto priemonėse turi būti įrengti šaldymo įrenginiai (šaldymo vitrinos, šaldikliai) su reguliuojamu temperatūros režimu. Šaldymo įrenginiuose turi būti kontroliniai termometrai.

Daugiau informacijos apie maisto produktų transportavimą

Kaip teisingai turi būti paženklinti fasuoti ir nefasuoti maisto produktai?

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...>

Nefasuoti maisto produktai turi būti paženklinti pagal Lietuvos higienos normą HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą 2002 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“.

Pagal 2018 m. balandžio 23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. B1-335 „Dėl maisto produktų, įskaitant rankų darbo produktus, maistingumo deklaracijos“, tiekėjai, mažais kiekiais gaminantys ir tiekiantys maisto produktus, įskaitant rankų darbo maisto produktus, ant maisto produktų pakuočių gali nepateikti visais kitais atvejais privalomos maistingumo deklaracijos.

Daugiau informacijos apie maisto produktų ženklinimą

Ką reikalinga žinoti švenčių ir renginių organizatoriams?

Švenčių ir renginių organizatoriams (juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie organizuoja su maisto tvarkymu susijusius renginius ar šventes) pagal Įsakymo  1.1 papunktį, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki renginio ar šventės pradžios atitinkamam VMVT teritoriniam departamentui:

•    pateikti laisvos formos rašytinį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta informacija apie maisto tvarkymo subjektus, siekiančius prekiauti maisto produktais ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu, arba pateikti užpildytą šio Įsakymo priede nustatytą Pranešimą apie maisto tvarkymo subjektus, siekiančius prekiauti maisto produktais ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu;

•    pateikti maisto tvarkymo vietų išdėstymo teritorijoje, kurioje bus organizuojamas renginys ar šventė, planą;

•    užtikrinti higienos sąlygų maisto tvarkymo subjektams sudarymą renginio ar šventės metu.

 

 

 

 

Atnaujinta:
2021-10-05
Atgal