Prekyba iš mobiliųjų parduotuvių ir maisto produktų išvežiojimo veikla

Ūkio subjektai, norintys užsiimti mažmenine prekyba iš mobiliųjų parduotuvių ar vykdyti maisto produktų išvežiojimo veiklą, turi būti registruoti.

Reikalavimai transporto priemonei:

1. Maisto tvarkymo subjekto transporto priemonės turi būti suprojektuotos, pilnai įrengtos, švarios, suremontuotos, geros būklės.
2. Transporto priemonės planas, dydis turi atitikti geros higienos praktikai būtinas sąlygas, taip pat saugoti nuo maisto užteršimo jo ruošimo, tvarkymo metu.
3. Transporto priemonėse maisto produktams pervežti naudojami konteineriai turi būti švarūs, lengvai plaunami, nesugeriantys nešvarumų, jei reikia turi būti dezinfekuojama. Naudojami tiktai maisto produktų pervežimui. Jei pervežami nefasuoti maisto produktai, konteineriai turi būti su dangčiais, siekiant išvengti taršos rizikos. Skirtingų rūšių maistas turi būti gabenamas skirtingose paženklintose konteineriuose.
4. Transporto priemonėje, jei reikia, turi būti pakankamai įrengta šaldymo įrenginių (šaldymo vitrinos, šaldikliai), kuriuose kontroliuojamas temperatūros rėžimas. Turi būti kontroliniai termometrai ir mažiausiai vienas termometras su galiojančia metrologine patikra.
5. Kur reikia, tiekiamas (šaltas/karštas) geriamas vanduo, įrengta sandari vietinė talpa, surinkti panaudotam vandeniui. Turi būti įrengta plautuvė, prie jos – pakabintos rankų plovimo priemonės arba turi būti pakankamai priemonių higienai užtikrinti.
6. Transporto priemonėje turi būti įrengta arba atskirta vieta darbo rūbams laikyti.

Reikalavimai maisto produktų pervežimui:

1. Nepakuota šviežia mėsa, paukštiena, žuvis ir paruošti maisto produktai, skirti vartoti be plovimo ar šiluminio apdorojimo, gali būti liečiami tik tam skirtais įrankiais mūvint apsauginėmis pirštinėmis.
2. Naudojamas inventorius (peiliai, pjaustymo lentelės ir kt.) turi būti paženklinti ir naudojami tik pagal paskirtį.
3. Maisto produktų konteineriai dedami ant padėklų.

Reikalavimai plovimui, dezinfekcijai:

1. Valymo, plovimo, dezinfekavimo medžiagos, skirtos inventoriui, konteineriams plauti, naudojamos pagal paskirtį gamintojo nurodytomis sąlygomis.
2. Maistą liečiantiems paviršiams valyti ir dezinfekcijai naudojami plovikliai ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įteisinti biocidai.
3. Plovikliams ir kitoms valymo medžiagoms laikyti turi būti numatyta atskira vieta/spintelė, kad būtų išvengta maisto produktų užteršimo.
4. Valymo inventorius (šepečiai, kibirai ir kt.) turi būti paženklintas ir laikomas atskiroje jiems skirtoje vietoje, kad neužterštų maisto produktų ir įrangos.

Reikalavimai atliekų tvarkymui:

1. Transporto priemonėje maisto ir ne maisto atliekos surenkamos į specialią tarą (plastikines dėžes su dangčiais).
2. Jeigu susidaro šalutinių gyvūninių produktų atliekų, tada šalutiniai gyvūniniai produktai saugojami atskirai, išlaikant reikalingus temperatūros režimus, paženklintose talpyklose.

Reikalavimai darbuotojams:

1. Darbuotojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje ir nustatytu dažnumu tikrintis periodiškai.
2. Darbuotojai turi turėti galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą.

 

Atnaujinta:
2020-03-19
Atgal