Prekyba maisto produktais turgavietėse

Reikalavimai turgavietę administruojančiam asmeniui:

1. Turgavietė privalo turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą

2. Turgavietę administruojantis asmuo yra atsakingas, kad turgavietė atitiktų teisės aktuose nustatytus higienos reikalavimus teritorijai, patalpoms, įrengimams, atliekų tvarkymui, vandens tiekimui, asmens higienai, maisto produktams.

3. Turi būti vadovaujamasi savikontrolės principais (RVASVT ar GHP taisyklėmis).

4. Turi būti įrengtos kontrolinės svarstyklės, skirtos nusipirktų maisto produktų svoriui pasitikrinti.

5. Atsakingi turgaviečių darbuotojai (liečiantys maistą), prieš pradėdami dirbti, turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir tikrintis nustatytu dažnumu. Darbuotojai turi turėti galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą.

Reikalavimai turgavietės prekiautojui:

1. Turgavietės prekiautojas, prekiaujantis su verslo liudijimu ar pagal individualios veiklos pažymą, ir visi juridiniai asmenys privalo turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

2. Asmenys, savo ūkyje išauginę ir/ar pagaminę pirminius žemės ūkio produktus, užsiimantys žemės ūkio veikla, turi turėti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ir/ar Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir/ar žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas. Sodininkai turi turėti nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, bitininkai – bityno pasą. Šiems prekiautojams, kurie gamina/parduoda pirminius žemės ūkio produktus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas nereikalingas.

3. Į turgavietę maisto produktai pristatomi tik su palydimaisiais dokumentais. Jeigu prekiaujama savo ūkyje išauginta ir pagaminta produkcija, prekiautojas produkciją pristato su laisvos formos važtaraščiu.

4. Prekybos vietoje prekiautojas naudoja tik paženklintą inventorių (pjaustymo lenteles, peilius, samčius).

5. Nepakuoti ir pagaminti maisto produktai, skirti vartoti be plovimo ar šiluminio apdorojimo, gali būti liečiami tik tam skirtais įrankiais mūvint apsauginėmis pirštinėmis. Darbuotojai turi dėvėti švarius darbo drabužius.

6. Skirtingų rūšių maistas šaldymo vitrinoje (žalia mėsa, mėsos gaminiai, kiaušiniai, žuvis, pieno produktai ir kt.) turi būti laikomi patikimai atskirti, jeigu reikia, laikomi šaldymo įrenginyje (šaldymo vitrinoje, kurioje turi būti kontrolinis termometras).

7. Turgavietės prekiautojas turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdamas prekiauti ir nustatytu dažnumu tikrintis. Būtina turėti galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą.

8. Valymo, plovimo, dezinfekavimo medžiagos inventoriui, įrangai valyti naudojamos pagal paskirtį gamintojo nurodytomis sąlygomis. Maistą liečiantiems paviršiams valyti ir dezinfekcijai naudojami plovikliai ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įteisinti biocidai.

9. Valymo įranga, dezinfekavimo medžiagos laikomos atskirai nuo maisto produktų, joms skirtoje laikyti vietoje.

Daugiau informacijos:

https://www.vmi.lt/evmi/i.zur1
https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutizur

 

Atnaujinta:
2021-07-23
Atgal