Prekyba maisto produktais parduotuvėse ar prekybos centruose

Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys mažmeninę prekybą parduotuvėse ar prekybos centruose, privalo būti registruoti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – VMVT). Registracijos metu maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė vykdyti maisto tvarkymo veiklą ir jis yra įtraukiamas į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant atpažinimo numerį.

Reikalavimai patalpoms:

1. Maisto tvarkymo patalpos turi būti suprojektuotos, pilnai įrengtos, švarios, suremontuotos, geros būklės.

2. Maisto patalpų išplanavimas, dizainas, dydis, vieta turi atitikti geros higienos praktikai būtinas sąlygas, taip pat saugoti nuo maisto užteršimo jo ruošimo, tvarkymo ir perdirbimo metu.

3. Patalpų sienų, grindų, lubų, langų, durų danga turi būti lengvai plaunama (paviršius lygus, dažytas, gali būti išklota plytelių danga), nelaidi, nesugerianti nešvarumų, jei reikalinga, turi būti dezinfekuojama. Languose (jei atidaromi į lauką) turi būti įtaisyti nuo vabzdžių saugantys tinkleliai, kurie būtų lengvai išvalomi.

4. Maisto tvarkymo įmonėje turi būti įrengta pakankamai šaldymo įrenginių ir/ar patalpų (šaldymo vitrinos, šaldymo kameros), kuriose kontroliuojamas temperatūros rėžimas.

5. Turi būti pakankama natūrali ir mechaninė ventiliacija, pakankamas natūralus ir (ar) dirbtinas apšvietimas.

6. Turi būti tiekiamas geriamas šaltas/karštas vanduo, tinkamai įrengta kanalizacija, kad būtų išvengta rizikos taršos.

7. Turi būti pakankamas skaičius plautuvių, nuskalaujamų tualetų.

Reikalavimai prekybos zonai (salei):

1. Skirtingų rūšių maistas šaldymo vitrinoje ar prekybos salėje (žalia mėsa, žuvis, vaisiai, daržovės, duonos gaminiai, pieno produktai ir kt.), ne maisto prekės, gyvūnų maistas, specialios paskirties produktai turi būti laikomi atskirti.

2. Prekybos salėje turi būti pakankamas kiekis šaldymo įrenginių (šaldymo vitrinų, šaldytuvų), kad būtų užtikrintos (jei reikia) gamintojo nurodytos maisto produktų laikymo sąlygos. Kiekviename šaldymo įrenginyje turi būti termometras, o šaldymo įrenginiai sunumeruoti.

3. Nepakuota šviežia mėsa, paukštiena, žuvis, bei gatavi maisto produktai, skirti vartoti be plovimo ar šiluminio apdorojimo, gali būti liečiami tik tam skirtais įrankiais mūvint apsaugines pirštines.

4. Naudojamas inventorius (peiliai, pjaustymo lentelės, samčiai ir kt.) turi būti paženklinti ir naudojami tik pagal paskirtį.

5. Įrengtas pakankamas kiekis plautuvių, prie kurių turi būti pakabintos rankų plovimo, sausinimo ir dezinfekcijos priemonės, po plautuve – šiukšliadėžė. Prie plautuvių turi būti iškabinami piešiniai, aprašymai ar schemos, kaip teisingai plauti ir dezinfekuoti rankas.

6. Matomoje vietoje turi būti įrengtos kontrolinės svarstyklės.

Reikalavimai pagalbinėms patalpoms:

1. Turi būti įrengta patalpa arba vieta maisto produktų priėmimui, skirta įsitikinti kad, maisto produktai atitinka saugos, kokybės reikalavimus ir turi reikalingus lydimuosius dokumentus. Turi būti kontrolinės svarstyklės svorių kontrolei, šiukšliadėžė.

2. Sandėliavimo patalpose skirtingų rūšių maistui įrengtos atskiros patalpos arba atskirtos sandėliavimo vietos, kur reikalinga, palaikoma atitinkama temperatūra (įrengtos šaldymo kameros). Visos sandėliavimo patalpos (vietos), šaldymo įrenginiai – sunumeruoti.

3. Maisto produktai dedami ant padėklų į rietuves arba ant lentynų. Rietuvės atitrauktos nuo sienų.

4. Persirengimo patalpoje arba tam skirtoje vietoje turi būti rūbų spintelės: viena spintelė – asmeniniams drabužiams, kita – darbo.

5. Darbuotojams turi būti įrengtas valgomasis arba vieta papietauti.

6. Turi būti įrengta pakankamai nuskalaujamų tualetų.

7. Pagalbinėse patalpose turi būti įrengtas pakankamas kiekis plautuvių, prie kurių turi būti pakabintos rankų plovimo, sausinimo ir dezinfekcijos priemonės, po plautuve – šiukšliadėžė. Prie plautuvių turi būti iškabinami piešiniai, aprašymai ar schemos, kaip teisingai plauti ir dezinfekuoti rankas.

Reikalavimai plovimui, dezinfekavimui:

1. Maisto tvarkymo įmonėje valymo, plovimo, dezinfekavimo medžiagos naudojamos pagal paskirtį gamintojo nurodytomis sąlygomis. Maistą liečiantiems paviršiams valyti ir dezinfekcijai naudojami plovikliai ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įteisinti biocidai.

2. Plovikliams, detergentams ir kitoms valymo medžiagoms laikyti turi būti numatyta atskira vieta/spintelė, kad būtų išvengta maisto produktų užteršimo.

3. Valymo inventorius (šepečiai, kibirai ir kt.) turi būti paženklintas ir laikomas atskiroje jiems skirtoje vietoje, kad neužterštų maisto produktų ir įrangos.

4. Kiekvienoje maisto tvarkymo patalpoje ar kitoje patogioje vietoje turi būti iškabintas įmonėje parengtas patalpos ir įrangos tvarkymo planas.

5. Tualetų valymui turi būti naudojamas atskiras paženklintas inventorius, kuris įprastai laikomas tualeto patalpose.

Reikalavimai darbuotojams:

1. Darbuotojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje ir nustatytu dažnumu tikrintis periodiškai.

2. Darbuotojai turi turėti galiojantį privalomą sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, dėvėti švarius darbo drabužius.

Reikalavimai atliekų ir techninių medžiagų tvarkymui:

1. Įmonėje susidariusios maisto ir ne maisto atliekos dedamos saugoti į uždarus konteinerius.

2. Šalutiniai gyvūniniai produktai saugojami atskirai, išlaikant reikalingus temperatūrinius režimus, paženklintose talpyklose. Šalutinius gyvūninius produktus iš prekybos įmonių surenka tik subjektai, turintys veterinarinį patvirtinimą tai veiklai.

 

Atnaujinta:
2021-10-05
Atgal