Atmintinė mažmeninės prekybos subjektams

1. Privalomas pažymėjimas.

Maisto tvarkymo subjektai, užsiimantys didmenine, mažmenine prekyba (didmeninės prekybos subjektai, sandėliai, prekybos centrai, parduotuvės, kioskai, mažmeninė prekyba turgavietėse, išvežiojamoji prekyba, išnešiojamoji prekyba, sezoninė mažmeninė prekyba) privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

2. Reikalavimai patalpoms.

Mažmeninės prekybos subjekto maisto tvarkymo patalpos turi būti suprojektuotos, suremontuotos, galutinai įrengtos, geros būklės, patalpų planas turi atitikti reikalavimus.

3. Maisto produktų sauga ir kokybė. 

Mažmeninės prekybos subjektai į rinką gali tiekti tik saugius, kokybiškus, tinkamai paženklintus maisto produktus.

4. Maisto produktų atsekamumas. 

Mažmeninės prekybos subjektai turi greitai nustatyti bet kurį maisto produktų, žaliavų tiekėją ir (ar) gavėją.

5. Skaidrumo principas. 

Jeigu mažmeninės prekybos subjektai turi pagrindą manyti, kad jų parduodamas maistas nėra saugus, jie apie tai informuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį arba Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą nemokamu telefono numeriu 8-800-40403.

Mažmeninės prekybos subjektai turi bendradarbiauti su teritorine VMVT ir (ar) su VMVT, kai atliekami veiksmai, siekiant sumažinti pavojus.

6. Skubūs veiksmai kritiniu atveju.

Jeigu mažmeninės prekybos subjektai turi pagrindą manyti, kad jų maistas nesaugus, jie nedelsiant turi tokį maistą pašalinti iš rinkos.

7. Savikontrolė.

Mažmeninės prekybos subjektai, tvarkydami maistą, turi nustatyti ir reguliariai tikrinti procesų vietas ir užtikrinti, kad tose vietose būtų taikomos kontrolės priemonės.

8. Reikalavimai personalui.

Darbuotojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje ir nustatytu dažnumu tikrintis periodiškai. Darbuotojai turi turėti galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą, taip pat dėvėti švarius darbo drabužius.

Atnaujinta:
2015-11-23
Atgal