Bendroji ženklinimo informacija

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...> (OL 2011 L 304, p. 18)

Remiantis Reglamento reikalavimais, ženklinant fasuotus maisto produktus būtina nurodyti:

   - maisto produkto pavadinimą;

   - sudedamųjų dalių sąrašą;

   - visas alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagas, naudojamas gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu;

   - tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekį;

   - maisto produkto grynąjį kiekį;

   - minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“;

   - visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas;

   - maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą;

   - kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais;

   - vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą;

   - daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais;

   - maistingumo deklaraciją (pateikti privaloma nuo 2016 m. gruodžio 13 d.).

Ženklinant konkrečius maisto produktus, be bendrosios informacijos, kituose teisės aktuose dar gali būti nustatyta pareiga pateikti ir papildomą ženklinimo informaciją.

Ženklinimo reikalavimai konkretiems produktams

Bendrieji teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų ženklinimo reikalavimus

 

Pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo", prie parduodamo maisto produkto arba ant jo esančioje kainų etiketėje turi būti nurodyta pardavimo kaina ir, jeigu reikia, standartinio vieneto kaina. Prekių kainos turi būti gerai matomos, lengvai perskaitomos, suprantamos ir atskiriamos.

 
Atgal