Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistema

Apie planuojamą RVASVT sistemos auditą teritorinė VMVT turi įspėti ūkio subjektą likus ne mažiau kaip 10 dienų iki numatomo audito.

Pranešimai ūkio subjektui pateikiami raštu, el.paštu. Informuojama apie numatomą vykdyti auditą, nurodomas atliekamo audito pagrindimas, atlikimo terminas, tikrinamas dalykas, preliminarių dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turės pateikti teritorinei VMVT audito metu, sąrašas.

Dokumentai apie būsimą patikrinimą segami ir saugomi ūkio subjekto byloje.


Europos Komisijos rekomendacijos dėl maisto saugos vadybos sistemų

Rekomendacijos dėl maisto saugos vadybos sistemų taikymo smulkiesiems maisto produktų mažmenininkams (SMPM-MSVS). Rizikos veiksnių nustatymo, klasifikavimo ir kontrolės principų taikymas mėsos parduotuvėse, maisto prekių parduotuvėse, kepyklose, žuvies parduotuvėse ir ledainėse (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_mngt-systems-sfr-fsms_lt.pdf).

EMST (angl. k. EFSA) mokslinė nuomonė (2017-01-18): Hazard analysis approaches for certain small retail establishments in view of the application of their food safety management systems (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697).

Atnaujinta:
2021-09-13
Atgal