Europos Komisijos rekomendacijos dėl maisto saugos vadybos sistemų

2016-07-30 paskelbtas Europos Komisijos rekomendacinis dokumentas dėl maisto saugos vadybos sistemų, apimančių privalomąsias programas (PP) ir RVASVT principais grindžiamas procedūras, taikymo ir jo supaprastinimo (lankstumo) kai kuriose maisto tvarkymo įmonėse.

Šių rekomendacijų tikslas yra palengvinti ir suderinti Europos Sąjungoje (ES) reikalavimų dėl privalomųjų programų ir RVASVT grindžiamų procedūrų įgyvendinimą, šiuo tikslu pateikiant praktinių rekomendacijų:

   - dėl privalomųjų programų (PP) ir rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) grindžiamų procedūrų ryšio maisto saugos vadybos sistemoje (MSVS),

   - dėl PP įgyvendinimo (I priedas),

   - dėl RVASVT grindžiamų (klasikinių) procedūrų įgyvendinimo (II priedas),

   - dėl lankstumo, kurį tam tikroms maisto įmonėms suteikia ES teisės aktai, susiję su PP ir RVASVT grindžiamų procedūrų įgyvendinimu (III priedas).

Šis bendro pobūdžio dokumentas palengvina maisto tvarkymo subjektams įgyvendinti ES reikalavimus ir kiekvienos šalies kontroliuojančioms institucijoms vienodai suprasti teisinius reikalavimus.

 

Atnaujinta:
2016-09-28
Atgal