Valgiaraščio vertinimo pažyma

Valgiaraščio vertinimo pažyma išduodama vaikų ugdymo įstaigoms, vaikų socialinėms globos įstaigoms ir vaikų poilsio stovykloms (teikiančioms apgyvendinimo paslaugas), kurios valgiaraščius sudarinėja savarankiškai.

Įmonė ar įstaiga, siekianti suderinti valgiaraštį, turi kreiptis į savo VMVT teritorinį padalinį ir pateikti dokumentų originalus:

   - nustatytos formos prašymą (aprašo 1 priedas);

   - nustatytos formos valgiaraštį (aprašo 2 priedas):

          - kuris turi būti sudarytas kiekvienai amžiaus grupei atskirai,

          - kuriame kiekvienas patiekalas (pagrindinis patiekalas, padažas, garnyras ir t. t.) turi būti nurodytas atskirai,

       - kuriame nurodytų patiekalų pavadinimai turi būti aiškūs ir suprantami. Rekomenduojama atsisakyti simbolinių patiekalų pavadinimų, tokių kaip „Gaidelio“ salotos (geriau – morkų ir obuolių salotos), „Trakų“ suktinukai (geriau – kiaulienos ir vištienos suktinukai) ir kt.,

          - kuriame turi būti nurodyta tiksli pagrindinio patiekalo išeiga – pagrindinio patiekalo pavadinime turi būti aiškiai nurodytos pagrindinės patiekalo sudedamosios dalys (pvz., daržovių troškinys su dešrelėmis 100/100, bulvių plokštainis su kalakutų šlaunelių mėsa 188/62),

        - kuriame turi būti nurodomos savaitės, savaitės dienos, kiekvieno vaikų maitinimo laikas (išskyrus bendrojo ugdymo įstaigas) ir kurio kiekvienas lapas turi būti sunumeruotas ir patvirtintas maitinimo paslaugas teikiančios įmonės ir vaikų ugdymo ar socialinės globos įstaigos, ar vaikų poilsio stovyklos vadovų parašu ir spaudu,

          - kurio tituliniame lape turi būti nurodytas ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas), kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas, darbo laikas, valgiaraščio laikotarpis ir vaikų amžiaus grupė,

          - kuriame padaryti įrašai turi būti aiškūs, be braukymų ar taisymų;

   - jei valgiaraštis sudarytas pagal gydytojo išduotus vaiko sveikatos pažymėjimus (Forma Nr. 027-1/a) (pritaikyto maitinimo), laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma vaikų amžiaus grupė ir maisto produktai, kurių vaikas (-ai) negali vartoti. 

 

VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs įmonės arba įstaigos pateikto valgiaraščio atitiktį teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu būdu išduoda įmonei arba įstaigai valgiaraščio vertinimo pažymą ir suderintą valgiaraštį. Suderinto valgiaraščio kiekvienas lapas turi būti pažymėtas VMVT teritorinio padalinio spaudu.

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 patvirtintas Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas.

 

Atgal