Prekyba maisto produktais kioskuose ir kituose laikinuose statiniuose

Ūkio subjektai, norintys užsiimti maisto produktų prekyba iš kioskų ar kitų laikinų statinių, privalo būti registruoti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – VMVT). Registracijos metu maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė vykdyti maisto tvarkymo veiklą ir jis yra įtraukiamas į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant atpažinimo numerį.

Maisto tvarkymo patalpos turi būti suprojektuotos, pilnai įrengtos, švarios, suremontuotos, geros būklės.

Kiosko ar kito laikino statinio vieta turi būti suderinta su vietos savivaldybe.

Reikalavimai patalpoms:

1. Kioskų ir kitų laikinų statinių patalpos planas, dizainas, dydis, vieta turi atitikti geros higienos praktikai būtinas sąlygas, taip pat saugoti nuo maisto užteršimo jo ruošimo, tvarkymo ir perdirbimo metu.

2. Sienų, grindų, lubų, langų, durų danga turi būti lengvai plaunama (paviršius lygus, dažytas, gali būti išklota plytelių danga), nelaidi, nesugerianti nešvarumų, jei reikia, turi būti dezinfekuojama. Languose (jei atidaromi į lauką) turi būti įtaisyti nuo vabzdžių saugantys tinkleliai, kurie būtų lengvai išvalomi.

3. Kioskuose turi būti pakankamas kiekis šaldymo įrenginių (šaldymo vitrinos, šaldymo kameros, šaldikliai). Jeigu prekiaujama greitai gendančiais produktais, šaldymo įrenginiuose kontroliuojamas temperatūros rėžimas. Turi būti kontroliniai termometrai ir mažiausiai vienas termometras su galiojančia metrologine patikra.

4. Turi būti pakankama natūrali ir (ar) mechaninė ventiliacija, pakankamas natūralus ir (ar) dirbtinas apšvietimas.

5. Turi būti tiekiamas geriamas šaltas ir (ar) karštas vanduo, tinkamai įrengta kanalizacija, kad būtų išvengta rizikos taršos. Jeigu prekiaujama fasuotais ne greitai gendančiais maisto produktais, gali būti įrengtas vietinis vandens tiekimas (didelės talpos vandens, pvz., „Žalia giria“ 20 l) ir įrengta vietinė (sandariai uždengta) panaudoto vandens surinkimo talpa.

6. Turi būti pakankamas skaičius plautuvių (mažiausiai 2, viena – inventoriui plauti, kita –rankoms). Prie plautuvių turi būti pakabintos rankų plovimo, sausinimo ir dezinfekcijos priemonės, po plautuve – šiukšliadėžė. Prie plautuvių turi būti iškabinami piešiniai, aprašymai ar schemos, kaip teisingai plauti ir dezinfekuoti rankas.

7. Persirengimo vietoje turi būti rūbų spintelės: viena spintelė – asmeniniams drabužiams, kita – darbo. Gali būti viena spintelė su pertvara.

Reikalavimai maisto produktams:

1. Skirtingų rūšių maistas šaldymo vitrinoje ar prekybos vietoje (žalia mėsa, žuvis, vaisiai, daržovės, duonos gaminiai, pieno produktai ir kt.), ne maisto prekės, gyvūnų maistas, specialios paskirties produktai turi būti laikomi atskirti.

2. Nesupakuota šviežia mėsa, paukštiena, žuvis ir pagaminti maisto produktai, skirti vartoti be plovimo ar šiluminio apdorojimo, gali būti liečiami tik tam skirtais įrankiais mūvint apsauginėmis pirštinėmis. Naudojamas inventorius (peiliai, pjaustymo lentelės, samčiai ir kt.) turi būti paženklinti ir naudojami tik pagal paskirtį.

3. Maistų produktų priėmimo vieta gali būti ta pati prekybos vieta arba atskirai įrengta (priklauso nuo kiosko dydžio).

4. Maisto produktai gali būti laikomi ir prekybos vietose. Maisto produktai laikomi ant padėklų arba lentynose atskirti, jei reikia, palaikoma atitinkama temperatūra. Šaldymo įrenginiai (šaldytuvai, šaldikliai) turi būti sunumeruoti.

Reikalavimai plovimui, dezinfekavimui:

1. Valymo, plovimo, dezinfekavimo medžiagos naudojamos pagal paskirtį gamintojo nurodytomis sąlygomis. Maistą liečiantiems paviršiams valyti ir jų dezinfekcijai naudojami plovikliai ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įteisinti biocidai.

2. Plovikliams, detergentams ir kitoms valymo medžiagoms laikyti turi būti numatyta atskira vieta/spintelė, kad būtų išvengta maisto produktų užteršimo.

3. Valymo inventorius (šepečiai, kibirai ir kt.) turi būti paženklintas ir laikomas atskiroje jiems skirtoje vietoje, kad neužterštų maisto produktų ir įrangos.

Reikalavimai darbuotojams:

1. Darbuotojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje ir nustatytu dažnumu periodiškai tikrintis.

2. Darbuotojai turi turėti galiojantį privalomą sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, dėvėti švarius darbo drabužius.

Reikalavimai atliekų tvarkymui:

1. Įmonėje susidariusios maisto ir ne maisto atliekos dedamos saugoti į uždarus konteinerius.

2. Jeigu prekyboje susidaro šalutinių gyvūninių produktų atliekų, tada šalutiniai gyvūniniai produktai saugojami atskirai, išlaikant reikalingus temperatūrinius režimus, paženklintose talpyklose.

3. Šalutinius gyvūninius produktus iš prekybos įmonių surenka tik subjektai, turintys veterinarinį patvirtinimą tai veiklai.

4. Turi būti sudaryta sutartis su artimiausia įmone, kuri turi tualetą, kad darbuotojai juo galėtų naudotis.

 

Atnaujinta:
2021-10-05
Atgal