Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (kaimo turizmo paslaugos teikėjui)

Kaimo turizmo paslauga – ūkininko sodyboje ar individualiame gyvenamajame name teikiama specialaus apgyvendinimo turizmo paslauga, kurią sudaro turistų apgyvendinimo, maitinimo, pramogų (poilsio) ir kitų poreikių tenkinimas.

Šią paslaugą gali teikti verslo liudijimą turintys fiziniai asmenys kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų.

Kaimo turizmo paslaugos teikėjui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, išduodant Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas).

Subjektai dėl Pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT.

 

Norint gauti Pažymėjimą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą (pagal Maisto tvarkymo reikalavimus kaimo turizmo paslaugos teikėjams (toliau – Reikalavimai) 12.1 punktas, 2 priedas;

2. Maisto tvarkymo (virtuvės) patalpų ir įrangos projekto (plano) kopiją.

Apie maisto tvarkymo pasikeitimus (kaimo turizmo paslaugos teikėjas baigia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas, keičiasi veiklos sąlygos, susijusios su maisto tvarkymu ir pan.) kaimo turizmo paslaugos teikėjas (atsakingasis asmuo) per 10 darbo dienų privalo raštu pranešti atitinkamai teritorinei VMVT.

Jeigu keičiasi kaimo turizmo paslaugos teikėjas, pavadinimas ar kiti su maisto tvarkymo veiklos sąlygomis nesusiję duomenys, teritorinė VMVT išduoda kaimo turizmo paslaugos teikėjui naują pažymėjimą ir jį prideda prie subjekto bylos.
 
Pažymėjimo originalas saugomas kaimo turizmo paslaugos teikėjo, o kopija – atitinkamos teritorinės VMVT. Kaimo turizmo paslaugos teikėjui, praradusiam pažymėjimą, pateikus teritorinei VMVT motyvuotą prašymą (laisva forma), išduodamas pažymėjimo dublikatas. Teritorinė VMVT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi išduoti pažymėjimo dublikatą – su žyma „Dublikatas“.

Pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

 
Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava. Už pažymėjimo dublikato išdavimą valstybės rinkliava neimama.
 
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 5742
Mokesčio dydis: subjektas, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys - 14 Eur;
                        subjektas, kuriame dirba 5 ir daugiau asmenų - 28 Eur.
 
Atnaujinta:
2017-11-21
Atgal