Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo ūkio subjektui suteikiama teisė vykdyti maisto tvarkymo veiklą.

Subjektai dėl pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT.

Siekdami gauti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą subjektai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);
2. maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu (tik maisto tvarkymo subjektams, siekiantiems vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, išskyrus atvejus, kai maisto tvarkymo subjektai veiklą vykdys neturėdami maisto tvarkymo patalpų);
3. maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių;
4. dokumentus, kuriais reglamentuojama Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, nuostatomis;
5. dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją;
6. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, kai numatoma vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią maisto tvarkymo veiklą;
7. valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašą), kurio mokėjimo paskirtyje nurodytas tikslus juridinio asmens pavadinimas, kai kreipiasi juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, kai kreipiasi fizinis asmuo.

Maisto tvarkymo subjektas, siekdamas papildyti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytą vykdomą maisto tvarkymo veiklą kitomis ūkinės komercinės veiklos rūšimis, teritorinei VMVT turi pateikti minėtą Aprašo  2 priede nurodytą nustatytos formos prašymą ir kitus anksčiau nurodytus duomenis ir dokumentus (priklausomai nuo planuojamos vykdyti maisto tvarkymo veiklos), išskyrus parduotuves, kurios pradėjusios tiekti patiekalų pašildymo paslaugą, šią veiklą (56.10.0.P. Kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymas, kepimas ir patiekimas galutiniam vartotojui) gali vykdyti be apribojimų, jeigu yra laikomasi šiai veiklai taikomų higienos ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.420.2 papunktyje.

Subjektas patvirtinamas neterminuotam laikui.

Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą turi turėti maisto tvarkymo subjektai, vykdantys  maisto tvarkymo veiklą, nurodytą Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“, 1 priedo 1 punkte:

Eil. Nr.

Kodas

Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas

1.

1.11.D

Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų, skirtų daiginimui, auginimas, daigai

2.

10.0.0.S

Maisto produktų gamyba (sezoninė)

3.

10.31

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

4.

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

5.

10.39

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

6.

10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

7.

10.42

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

8.

10.61

Grūdų malimo produktų gamyba

9.

10.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.

10.71.0.D

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

11.

10.72

Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

12. 10.72 MK Kepyklos veikla ir miltinių produktų gamyba mažais kiekiais

13.

10.73

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

14.

10.81

Cukraus gamyba

15.

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

16.

10.83

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

17.

10.84

Užgardų, prieskonių ir padažų gamyba

18.

10.85.0.G

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

19. 10.85.0.GMK Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba mažais kiekiais

20.

10.86

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

21.

10.89.0.E

Ekologiškų produktų perdirbimas ir gamyba

22.

10.89.0.G

Grybų perdirbimas, tiekimas rinkai

23.

10.89.0.MP

Maisto papildų gamyba

24.

10.89.0.N.MP

Maisto priedų ir jų mišinių gamyba, perdirbimas, fasavimas

25.

10.89.0.N.KM

Maisto kvapiųjų medžiagų (eterinių aliejų, skirtų maistui) ir jų mišinių gamyba, perdirbimas, fasavimas

26.

10.89.0.N.MF

Maisto fermentų ir jų mišinių gamyba, perdirbimas, fasavimas

27. 10.89.0.MK Mažais kiekiais iš augalinių produktų (vaisių, uogų, daržovių, grūdų, riešutų, sėklų, arbatžolių, kavos, prieskoninių augalų) gaminamų gaminių gamyba

28.

10.89.0.N

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

29.

11.0.1

Distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba (įskaitant kokteilių gamybą)

30.

11.0.2

Vynuogių vyno gamyba

31.

11.0.3

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

32.

11.0.4

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

33.

11.0.5

Alaus gamyba

34.

11.0.6

Salyklo gamyba

35.

11.0.7

Nealkoholinių gėrimų gamyba; natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

36.

46.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba

37.

46.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba

38.

46.33

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

39.

46.34.10

Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

40.

46.34.20

Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

41.

46.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba

42.

46.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba

43.

46.38.0.E

Ekologiškų produktų didmeninė prekyba

44.

46.38.0.K.MP

Maisto priedų ir jų mišinių didmeninė prekyba

45.

46.38.0.K.KM

Maisto kvapiųjų medžiagų ir jų mišinių didmeninė prekyba

46.

46.38.0.K.MF

Maisto fermentų ir jų mišinių didmeninė prekyba

47.

46.38.0.MP

Maisto papildų didmeninė prekyba

48.

46.38.0.SP

Specialiojo maisto didmeninė prekyba

49.

46.38.0.Ž

Žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir jų produktų didmeninė prekyba

50.

46.38.0.K

Kitų maisto produktų didmeninė prekyba

51.

46.39

Maisto produktų, gėrimų nespecializuota didmeninė prekyba

52. 49.20 Krovininis geležinkelio transportas
53. 49.41 Krovininis kelių transportas
54. 50.20 Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
55. 50.40 Vidaus vandenų krovininis transportas

56.

51.21

Krovininis oro transportas

57.

52.10

Laikymas ir sandėliavimas

58.

56.0.0. S

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (sezoninė)

59.

56.10.0.K

Kavinių, užkandinių veikla

60.

56.10.0.M

Mobiliųjų maisto vežimėlių veikla

61.

56.10.0.P

Kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymas, kepimas ir pateikimas galutiniam vartotojui

62.

56.10.0.R

Restoranų veikla

63.

56.29.A

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

64.

56.29.AM

Aukštųjų mokyklų valgyklų veikla

65.

56.29.G

Socialinės globos ir rūpybos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

66.

56.29.I

Ikimokyklinių įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

67.

56.29.KAM

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

68.

56.29.KD

Kalėjimų departamento įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

69.

56.29.LP

Labdaros, paramos organizacijų maitinimo paslaugų teikimas

70.

56.29.M

Mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla

71.

56.29.PS

Vaikų poilsio stovyklų maisto tvarkymo skyrių veikla

72.

56.29.VR

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų statutinių įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

73.

56.29.K

Kita maitinimo teikimo veikla

74.

56.30.0.G

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

75.

56.30.0.S

Šviežių sulčių barų veikla

76.

82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla

 

Pateiktinų dokumentų sąrašas

1. Nustatytos formos prašymas dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);
2. Maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektas (planą) su įrenginių išdėstymu (tik maisto tvarkymo subjektams, siekiantiems vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, išskyrus atvejus, kai maisto tvarkymo subjektai veiklą vykdys neturėdami maisto tvarkymo patalpų);
3. Maisto tvarkymo proceso aprašymas, projektinės gamybos ir kitos su maisto tvarkymu susijusios apimtys, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičius, numatomas steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičius, pamainų skaičius;
4. dokumentai, kuriais reglamentuojama Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, nuostatomis;
5. dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopija;
6. transporto priemonės registracijos liudijimo kopija, kai numatoma vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią maisto tvarkymo veiklą;
7. valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (apmokėjimo banke išrašą), kurio mokėjimo paskirtyje nurodytas tikslus juridinio asmens pavadinimas, kai kreipiasi juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, kai kreipiasi fizinis asmuo.

Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai

Aprašo 20 punkte nurodyto patikrinimo metu nustačiusi, kad maisto tvarkymo subjektas atitinka maistą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, susijusius su teritorija, patalpomis ir jų įrengimu, įskaitant apšvietimą, vėdinimą, vandentiekiu, nuotekų ir maisto atliekų šalinimu, įrenginiais, transporto priemonėmis, RVASVT principais pagrįstos savikontrolės sistemos įdiegimu, laboratoriniais tyrimais ir kitomis sąlygomis bei priemonėmis, teritorinė VMVT ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (nuo Aprašo 15 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos) išduoda maisto tvarkymo subjektui Pažymėjimą (Aprašo 3 priedas) arba, vadovaudamasi Aprašo 22 punktu, per nurodytą terminą atsisako jį išduoti. Kai maisto tvarkymo subjektas veiklą siekia vykdyti neturėdamas maisto tvarkymo patalpų, teritorinė VMVT ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aprašo 15 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos išduoda jam Pažymėjimą be maisto tvarkymo veiklos sąlygų įvertinimo vietoje, jei per šį terminą įvertinusi pateiktus dokumentus nustato, kad maisto tvarkymo subjektas atitinka maisto higieną reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, arba, vadovaudamasi Aprašo 22 punktu, per nurodytą terminą atsisako išduoti Pažymėjimą.

Viešosios paslaugos gavėjas

Maisto tvarkymo subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo maisto tvarkymą

Dokumentą išduodanti įstaiga / viešosios paslaugos teikėjas

Teritorinės VMVT.
Maisto tvarkymo subjektą patvirtina ir registruoja bei įtraukia į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą  teritorinė VMVT pagal maisto tvarkymo subjekto faktinę vykdomos veiklos ar numatomos vykdyti veiklos vietą. Kai maisto tvarkymo subjektas vykdo ar numato vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią veiklą, maisto tvarkymo subjektą patvirtina bei įtraukia į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ta teritorinė VMVT, kurios teritorijoje subjektas vykdo ar numato vykdyti nuolatinę veiklą.

VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos teikėjas

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403.

Išduodamą dokumentą/teikiamą viešąją paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“.

Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis už maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą:           
•    maisto tvarkymo subjektui, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys – 14  Eur
•    maisto tvarkymo subjektui, kuriame dirba 5 ir daugiau asmenų – 28  Eur

Paslaugos teikimo būdai

Duomenis ir dokumentus galima pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS,  per kontaktinį centrą, nurodytą Paslaugų įstatyme) arba kreipiantis  tiesiogiai į teritorinę VMVT.

Atnaujinta:
2019-12-20
Atgal