Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas (daigų auginimo veikla)

Maisto tvarkymo subjektas, siekiantis įgyti teisę vykdyti daigų auginimo veiklą, turi kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, kurio teritorijoje planuoja vykdyti maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:

1.  nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo / registravimo;
2.  maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
3.  maisto tvarkymo proceso aprašymą;
4.  dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją.

Už maisto tvarkymo subjekto patvirtinimą valstybės rinkliava neimama.
 
Maisto tvarkymo subjektas patvirtinimas neterminuotam laikui.

Sprendimas dėl maisto tvarkymo subjekto, siekiančio įgyti teisę vykdyti daigų auginimo veiklą, patvirtinimo priimamas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), II skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Apraše nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Terminas, per kurį nurodyti duomenys ir dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų tinkamai pateiktų duomenų ir dokumentų gavimo dienos. Laikotarpis, per kurį maisto tvarkymo subjektas turi pateikti teritoriniam departamentui nurodytus duomenis ir dokumentus, į nurodytą dokumentų išnagrinėjimo terminą neįskaičiuojamas.
Į nurodytą dokumentų išnagrinėjimo terminą taip pat neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį maisto tvarkymo subjektas turi pašalinti nurodytus teisės aktų reikalavimų neatitikimus ir pateikti teritoriniam departamentui tai patvirtinančius duomenis ir (arba) dokumentus.

KUR KREIPTIS DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO?

Leidimus išduoda VMVT teritoriniai departamentai.

Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“

 

Atnaujinta:
2020-01-21
Atgal