Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui

Kvalifikacijos pažymėjimas būtinas pieno supirkėjams arba pieno ūkių darbuotojams, kurie atrenka pieno mėginius atsiskaitymo tikslais.

Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas siekiant įvertinti pieno supirkėjų žinias, asmenims, imantiems mėginius dėl pieno sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais.

Asmuo, norintis gauti pažymėjimą, turi išlaikyti kvalifikacijos egzaminą ir kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Teritorinei VMVT reikia pateikti:

   - prašymą dėl pažymėjimo išdavimo;

   - dokumento apie pareiškėjo išsilavinimą kopiją ir pažymą, kuria pažymima, kad per paskutinius trejus metus pareiškėjas yra išklausęs Pieno supirkėjų mokymo (40 val.) ir Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimo (16 val.) programų kursą tam darbui įgaliotose įstaigose;

   - asmens medicininę knygelę.

Teritorinė VMVT pareiškėjui pažymėjimą išduoda arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti pažymėjimą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo kvalifikacinio egzamino išlaikymi dienos.

Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. B1-73 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl pieno supirkėjų atestavimo ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos“ pakeitimo" (Žin. 2012, Nr. 16-730)

Mokestis už pažymėjimo išdavimą

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 5742
Mokesčio dydis 8,6 Eur

 

Daugiau informacijos suteiks VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Antonina Greičiuvienė, tel. (8 5) 249 1708, el. p. antonina.greiciuviene@vmvt.lt

 

 

 

Atnaujinta:
2017-12-12
Atgal