Įmonės, gaminančios vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikatas

Sertifikatas būtinas, norint gaminti, perdirbti ir tiekti rinkai vynus, kurių ženklinime nurodoma vyninių vynuogių veislė ar derliaus metai.

Ūkio subjektas, turintis alkoholio produktų gamybos licenciją, ir norintis gaminti / perdirbti bei tiekti rinkai vynus be saugomos kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, kurių ženklinime nurodytų vyninių vynuogių veislę ar derliaus metus, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Ūkio subjektas, siekdamas gauti sertifikatą, turi pateikti:

   - laisvos formos prašymą;

   - planuojamų gaminti (gaminamų) vynų pavadinimus;

   - planuojamų gaminti (gaminamų) vynų atliekamus tyrimus ir naudojamus tyrimo metodus;

   - planuojamų gaminti (gaminamų) vynų vyno žaliavos atitiktį patvirtinančių dokumentų, išduotų užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių buvo įsigytos žaliavos, ar laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo, kopijas;

   - planuojamų gaminti (gaminamų) vynų vyno žaliavos arba gamintojo, iš kurio buvo įsigyta vyno žaliava, sertifikato, kuris patvirtina, kad vyno žaliava pagaminta iš nurodytos vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, išduoto užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar sertifikavimo įstaigos, ar kitų dokumentų, kurie patvirtina, kad vyno žaliava pagaminta iš nurodytos vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, jei vyno žaliava su saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda, kopijas.

 

Sertifikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3D-768 „Dėl Įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5222)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. B1-221 „Dėl Įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2011, Nr. 66-3132).

 

Daugiau informacijos suteiks VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta, tel. (8 5) 246 0965, el. p. jonas.valuta@vmvt.lt   

 

 

 

 

Atnaujinta:
2017-12-12
Atgal