Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas būtinas, kai vykdoma su gyvūniniu maistu susijusi veikla:

   - pieno produktų gamyba ūkiuose ir šių produktų pardavimas;

   - žvejyba;

   - paukščių, kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos ir žuvų mažais kiekiais tvarkymas ir tiekimas į vietinę rinką.

Norint įregistruoti veiklą, reikia kreiptis į teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Subjektas registruojamas, registravimas panaikinamas atitinkamos teritorinės VMVT viršininko įsakymu.

Subjektas, norėdamas būti įregistruotas, turi atitikti teisės aktuose nustatytus gyvūninio maisto saugos ir kokybės reikalavimus, būti pasiruošęs patikrinimui. 

Teritorinei VMVT reikia pateikti laisvos formos prašymą dėl registravimo ir:

   - patalpų išdėstymo planą;

   - geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą;

   - temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą.

Teritorinė VMVT per 7 darbo dienas nuo prašymo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams.

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai įregistruojami neterminuotam laikotarpiui.

Už gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimą valstybės rinkliava neimama.

 

Teisės aktai:

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. B1-251 „Dėl reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2008, Nr. 56-2138Nr. 145-58602010, Nr. 42-2054)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006-01-21 Nr. 8-312)

 

Daugiau informacijos suteiks VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus l. e. p. vedėjas Gintautas Čereška, tel. (8 5) 249 1707, el. p. gintautas.cereska@vmvt.lt

 

Atgal