Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas būtinas, kai vykdoma su gyvūniniu maistu susijusi veikla:
1.    Gyvūninio maisto mažų kiekių tvarkymas: paukščių, kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos, žuvų, žuvininkystės produktų, pieno ir pieno gaminių, mėsos gaminių ir pusgaminių, kiaušinių mažų kiekių tvarkymas ir tiekimas į vietinę rinką.
2.    Gyvūninio maisto tvarkymas: išpjaustytos, smulkintos ir mėsos pusgaminių gamyba mėsinėse, žvejyba, gyvų žuvų tvarkymas prekyboje.

Norint įregistruoti veiklą, reikia kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą. Subjektas registruojamas, jo registravimas sustabdomas ar panaikinamas VMVT departamento vadovo įsakymu.

Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimo tvarka nustatyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-149 redakcija).

Subjektas, norėdamas įregistruoti gyvūninio maisto tvarkymo veiklą, turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamą registruojamo gyvūninio maisto tvarkymo veiklą, reikalavimus ir pateikti atitinkamam VMVT teritoriniam departamentui: Tvarkos aprašo 4 priede nustatytos formos prašymą „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimo“ (prašymo forma pateikiama žemiau).
Subjektas VMVT departamentui jo patikrinimo metu turi pateikti parengtus:
- maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu;
- maisto tvarkymo proceso aprašymą, nurodant projektines gamybos apimtis ir darbuotojų skaičių;
- geros higienos praktikos laikymosi subjekte aprašymą;
- temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą;
- dokumentą, patvirtinantį teisę naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant maisto tvarkymui naudojamas transporto priemones.

Už maisto tvarkymo subjekto registravimą valstybės rinkliava neimama.

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas registruojamas neterminuotam laikotarpiui.

Teisės aktai:

Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai, patvirtinti VMVT direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-826 „Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“

Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai, patvirtinti VMVT direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. B1-126 „Dėl paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų“

Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimai, patvirtinti VMVT direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-725 „Dėl laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“

Vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimai, patvirtinti VMVT direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu B1-339 „Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“

Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių tvarkymo mėsinėse taisyklės, patvirtintos VMVT direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. B1-6 „Dėl Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių tvarkymo mėsinėse taisyklių patvirtinimo“ (2016 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. B1-435 redakcija)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-738 „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-149 redakcija)

Daugiau informacijos suteiks Gintautas Čereška, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas.
Tel.: (8 5) 249 1707
El. paštas: gintautas.cereska@vmvt.lt

Prašymo registruoti gyvūninio maisto tvarkymo subjektą pavyzdys

 

 

Atnaujinta:
2020-07-15
Atgal