Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimas

Pažymėjimas išduodamas Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorijoms, kurios atliekama privalomųjų ir deklaruojamų normatyvinėje dokumentacijoje alkoholio produktų fizikinių ir cheminių rodiklių analizę.

Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorija, norinti atestuotis alkoholio produktų kokybės tyrimams atlikti, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorija, norėdama gauti Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo pažymėjimą, turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir pateikti:

   - laisvos formos prašymą;

   - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gegužės 14 d. direktoriaus įsakymo Nr. 212 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“ prieduose pateiktas lenteles.

 

Komisija įformina laboratorijos įvertinimo ataskaitą ir priima sprendimą dėl įmonės laboratorijos atestavimo ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 

Teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-2302011, Nr. 50-2434)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gegužės 14 d. direktoriaus įsakymas Nr. 212 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 48-1697;2003, Nr. 18-801)

 

Daugiau informacijos suteiks VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta, tel. (8 5) 246 0965, el. p. jonas.valuta@vmvt.lt   
 

 

 

Atnaujinta:
2017-12-12
Atgal