Taisyklės maisto tvarkymo subjektams

Taisyklės, kurių privalo laikytis kiekvienas maisto tvarkymo subjektas (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002):

1. SAUGUMAS. Maisto tvarkymo subjektas negali tiekti į rinką nesaugaus maisto.

2. ATSAKOMYBĖ. Maisto tvarkymo subjektai yra atsakingi už maisto produktų, kuriuos jie gamina, transportuoja, laiko ar parduoda, saugą.

3. ATSEKAMUMAS. Maisto tvarkymo subjektai privalo greitai nurodyti produktų tiekėją arba gavėją.

4. SKAIDRUMAS. Maisto tvarkymo subjektai nedelsiant turi informuoti kontroliuojančią instituciją, jeigu įtaria, kad jų maistas yra nesaugus.

5. SKUBŪS VEIKSMAI. Maisto tvarkymo subjektai nedelsiant turi pašalinti maistą iš rinkos, jeigu įtaria, kad tai nėra saugu.

6. PREVENCIJA. Maisto tvarkymo subjektai privalo nustatyti ir reguliariai peržiūrėti svarbius valdymo taškus (kritinius taškus) bei su jais susijusius procesus ir užtikrinti, kad tame etape nustatytam svarbiam valdymo taškui parinktos kontrolės ir priežiūros priemonės būtų taikomos tinkamai bei efektyviai.

7. BENDRADARBIAVIMAS. Maisto tvarkymo subjektai turi bendradarbiauti su kontroliuojančia institucija dėl veiksmų, kurių imasi siekiant sumažinti riziką.

http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm

Atnaujinta:
2021-08-31
Atgal