Patikimi maisto tvarkymo subjektai

Patikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas (atnaujinta 2019-09-09)

Patikimas maisto tvarkymo subjektas – tas, kuriame iki galo įdiegta ir veikia savikontrolės sistema, ir per paskutinius trejus metus nebuvo nustatyta teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

Patikimas maisto tvarkymo subjektas įtraukiamas į Patikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą (toliau – Sąrašas), kurį sudaro Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai, remdamiesi atliktų patikrinimų duomenimis.

Maisto tvarkymo subjekto vertinimo kriterijai:

1. Įgyvendintos būtinosios programos.

2. Įdiegta RVASVT principais pagrįsta savikontrolės sistema arba taikomos GHP taisyklės.

3. Maisto tvarkymo subjekte kasmet atliekamas savikontrolės vidaus auditas.

4. Pagal numatytą savikontrolės planą atliekami laboratoriniai tyrimai.

5. Per paskutinius trejus metus, o labai mažos rizikos grupės subjektams – per paskutinius 6 metus, nebuvo nustatyta pažeidimų arba buvo, bet mažareikšmių, kurie tinkamai ir laiku pašalinti.

Į Sąrašą maisto tvarkymo subjektas, nurodant konkrečią patikimą maisto tvarkymo vietą, įtraukiamas, jei atitinka visus aukščiau nurodytus kriterijus.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
neišduoda pažymų
apie tai, ar maisto tvarkymo subjektas yra/nėra įtrauktas į Sąrašą!

 

 

Atnaujinta:
2019-09-09
Atgal