Nepatikimi maisto tvarkymo subjektai

Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas (informacija rengiama)

Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka sudaromas ir viešai skelbiamas sąrašas, į kurį įtraukiami nepatikimi maisto tvarkymo subjektai.

Nepatikimas maisto tvarkymo subjektas – maisto tvarkymo subjektas, nesilaikantis teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, kokybę ir higieną, nevykdantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymų ar trukdantis Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atlikti valstybinę maisto kontrolę.

Maisto tvarkymo subjektas apie tai, kad yra įtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, informuojamas raštu, paštu, faksu, el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, prie rašto pridedant VMVT direktoriaus įsakymo kopiją.

Kriterijai, kuriais remiantis įtraukiama į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą

Į Sąrašą maisto tvarkymo subjektas, nurodant konkrečią nepatikimą maisto tvarkymo vietą įtraukiamas, jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1. Priimtas VMVT nutarimas už Maisto įstatymo nuostatų dėl maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugos pažeidimą, kuriuo maisto tvarkymo subjektas pripažintas kaltu (toliau – Nutarimas);
2. Pakartotinai per vienus metus priimtas sprendimas dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo ir (ar) uždraudimo, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), (išskyrus atvejus, kai sprendimas dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo priimamas dėl tų pačių produktų, kurie anksčiau buvo sustabdyti tiekti rinkai sprendimu dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai sustabdymo);
3. Maisto tvarkymo subjektas neįleidžia ar kitaip trukdo VMVT pareigūnams pagal jų kompetenciją tikrinti maisto tvarkymo subjektą, nepateikia ar slepia dokumentus, nurodo klaidingą informaciją, taip pat nevykdo teisėtų VMVT pareigūnų reikalavimų;
4. Priimtas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos uždraudimo, kurio forma patvirtinta Įsakymu, arba per vienus metus pakartotinai priimtas minėtu Įsakymu patvirtintas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo.

! Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba neišduoda pažymų apie tai, ar maisto tvarkymo subjektas yra/nėra įtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, nes sąrašas skelbiamas viešai.

 

 

 

 

Atnaujinta:
2019-12-09
Atgal