Aliejus

Alyvuogių aliejus – tai iš alyvmedžių uogų (alyvuogių) išspaustos sultys. Visame pasaulyje šis aliejus vertinamas dėl ypatingo skonio, naudos sveikatai, ypač dėl jo sudėtyje esančių mono nesočiųjų riebalų rūgščių bei vitaminų. Viduržemio jūros šalyse tūkstančius metų aliejus buvo spaudžiamas rankomis, kojomis, akmens ar granito girnomis, vėliau – hidrauliniais presais, dar vėliau ir moderniomis technologijomis – vakuuminiu būdu, kitais šiuolaikiniais būdais.

Alyvuogių aliejaus kokybę lemia ir būdas, kaip surenkamos alyvuogės. Pačios aukščiausios kokybės (ypač grynam ir grynam alyvuogių aliejui) alyvuogės turi būti renkamos rankomis. Taip pat leidžiama numušti alyvuoges lazdomis arba naudoti alyvmedžių kratytuvus, kurie alyvuoges nukrato tiesiog po medeliais ant ištemptų tinklų.

Ypač grynam ir grynam alyvuogių aliejui išgauti alyvuogės negali būti nukritusios ant žemės, sumuštos, pažeistos, nes jose tuoj pat prasideda fermentacija. Taip pat svarbu kuo greičiau iš žaliavos išspausti aliejų.

Vertingiausias kokybiškas aliejus spaudžiamas per parą nuo alyvuogių surinkimo momento, jeigu šilta, arba per dvi paras, jei oras vėsus. Vėliau alyvuogėse prasideda fermentacija ir iš jų išspaudžiamo aliejaus kokybė suprastėja.

Alyvuogių aliejaus kokybė ir klasifikacija priklauso nuo žaliavos kokybės, spaudimo ir apdorojimo būdų.

 

Vadovaujantis 2012 m. sausio 13 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 29/2012 „dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų“ nuostatomis, yra reglamentuojami specialieji ženklinimo reikalavimai, taip pat alyvuogių aliejaus ženklinimo etiketėse nurodomos alyvuogių aliejaus kategorijos:

• aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejui:

„aukščiausios rūšies alyvuogių aliejus, išgautas tiesiogiai iš alyvuogių ir tik mechaninėmis priemonėmis“;

• pirmojo spaudimo alyvuogių aliejui:

„alyvuogių aliejus, išgautas tiesiogiai iš alyvuogių ir tik mechaninėmis priemonėmis“;

• alyvuogių aliejui, sudarytam iš rafinuotų alyvuogių aliejų ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus:

„aliejus, sudarytas tik iš rafinuotų alyvuogių aliejų ir tiesiogiai iš alyvuogių išgautų aliejų“;

• alyvuogių išspaudų aliejui:

„aliejus, sudarytas tik iš aliejų, gautų apdorojant po alyvuogių aliejaus spaudimo gautą produktą, bei iš aliejų, išgautų tiesiogiai iš alyvuogių“,

arba

„aliejus, sudarytas tik iš aliejų, gautų gaminant alyvuogių išspaudas, ir aliejų, išgautų tiesiogiai iš alyvuogių“.

 

Privaloma pateikti informacija ženklinimo etiketėje:

Aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus (ypač gryno alyvuogių aliejaus) ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus (gryno alyvuogių aliejaus) ženklinimo etiketėse turi būti pateikiama kilmės vietos nuoroda. „Kilmės vietos nuoroda“ reiškia ant pakuotės ar prie pakuotės pridėtoje etiketėje esančią nuorodą į geografinį rajoną. Kilmės vietos nuoroda susideda tik iš:

• nuorodos į valstybę narę, Sąjungą ar atitinkamai trečiąją šalį, jei alyvuogių aliejaus kilmės vieta yra viena valstybė narė ar trečioji šalis;

• jei alyvuogių aliejaus mišinių kilmės vieta yra daugiau nei viena valstybė narė ar trečioji šalis, atitinkamai įrašoma viena iš nuorodų:

 „Europos Sąjungos kilmės spausto alyvuogių aliejaus mišinys“ arba nuoroda į Sąjungą;

• „ne Europos Sąjungos kilmės spausto alyvuogių aliejaus mišinys“ arba nuoroda į ne Sąjungos kilmę;

• „Europos Sąjungos kilmės ir ne Europos Sąjungos kilmės spausto alyvuogių aliejaus mišinys“ arba nuoroda į Sąjungos kilmę ir ne Sąjungos kilmę; arba

• Tarybos reglamente (EB) Nr. 510/2006 nurodyta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda pagal susijusios produkto specifikacijos nuostatas.

Tuo atveju, kai produkcija importuojama iš trečiosios šalies, kilmės vietos nuoroda turi būti apibrėžta pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 22–26 straipsnius.

Kilmės vietos nuoroda, kurioje yra paminėta valstybė narė ar Sąjunga, turi atitikti geografinį rajoną, kuriame minėtos alyvuogės buvo surinktos arba kuriuose yra spaudyklė, kuria iš alyvuogių buvo spaudžiamas aliejus.

Jeigu alyvuogės buvo surinktos valstybėje narėje, trečiojoje šalyje ar kitoje, negu ta, kurioje yra spaudyklė, kuria iš alyvuogių buvo spaudžiamas aliejus, kilmės vietos nuorodoje turi būti toks užrašas: „(aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo) pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, išgautas (nurodoma Sąjunga arba tam tikros valstybės narės pavadinimas) iš alyvuogių, surinktų (nurodoma Sąjunga, tam tikra valstybė narė arba trečioji šalis)“.

Ant alyvuogių aliejaus pakuotės arba prie pakuotės pridėtoje ženklinimo etiketėje pateikiama informacija apie konkrečias aliejų laikymo tamsioje ir vėsioje vietoje sąlygas.

Aukščiau pateikta ženklinimo informacija turi būti pateikta pagrindiniame regėjimo lauke, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011  (ženklinimas) 2 straipsnio 2 dalies 1 punkte – arba toje pačioje etiketėje ar keliose ant to paties indo užklijuotose etiketėse, arba ant paties indo. Ši privaloma informacija turi būti nurodyta visa, vientisu tekstu.

Alyvuogių aliejaus ženklinimo etiketėse taip pat yra leidžiamos laisvai pasirenkamos nuorodos:

 nuoroda „pirmasis šaltasis spaudimas“ gali būti tik ant aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo arba pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų, išgautų žemesnėje kaip 27 °C temperatūroje pirmuoju mechaniniu spaudimu spaudžiant alyvuogių pastą tradicine išgavimo sistema, naudojantis hidrauliniais presais;

• nuoroda „šaltasis spaudimas“ gali būti tik ant aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo arba pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų, išgautų žemesnėje kaip 27 °C temperatūroje košiant ar centrifuguojant alyvuogių pastą;

• organoleptinių savybių nuorodos, apibūdinančios skonį ir (arba) kvapą, gali būti pateikiamos tik ant aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo arba pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus; Reglamento (EEB) Nr. 2568/91 XII priedo 3.3 skyriuje minimus terminus etiketėse galima vartoti tik tuo atveju, jei jie pagrįsti Reglamento (EEB) Nr. 2568/91 XII priede nurodyto metodo vertinimo rezultatais (laboratoriniais tyrimais);

• maksimalus rūgštingumas, tikėtinas Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyto minimalaus tinkamumo vartoti termino pabaigos dieną, gali būti nurodytas tik jei kartu toje pačioje matymo vietoje tokio pat dydžio raidėmis nurodomas tą pačią dieną tikėtinas peroksidų skaičius, vaško kiekis ir ultravioletinių spindulių absorbcija, nustatyti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2568/91;

• reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XVI priedo 1 dalies a ir b punktuose nurodyto aliejaus atveju derliaus metus galima nurodyti tik tuomet, kai 100 % pakuotės turinio gauta iš to derliaus. 

Taikant šį punktą, derliaus metai etiketėje nurodomi įrašant arba atitinkamus prekybos metus pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 6 straipsnio c punkto iii papunktį, arba derliaus nuėmimo mėnesį ir metus (šia eilės tvarka). Mėnuo atitinka aliejaus spaudimo iš alyvuogių mėnesį.

Kai alyvuogių aliejų ir kitų augalinių aliejų mišinius sudarantys aliejai, ženklinimo etiketėje pažymimi kur nors kitur, o ne sudėtinių dalių sąraše, naudojant žodžius, paveikslėlius ar piešinius, minėtas mišinys privalo turėti tokį prekybinį aprašymą: „Augalinių aliejų mišinys (arba nurodomi specifiniai tam tikrų augalinių aliejų pavadinimai) ir alyvuogių aliejus“, tiesiogiai nurodant alyvuogių aliejaus kiekį procentais mišinyje.

Taip, kaip tai nurodyta pirmojoje pastraipoje, alyvuogių aliejaus buvimas mišinyje gali būti pavaizduojamas paveikslėliais ar piešiniais mišinio etiketėje tik tuo atveju, kai minėtame mišinyje alyvuogių aliejaus yra daugiau kaip 50 %.

 

Teisės aktai

Linų sėmenų aliejus

Saulėgrąžų aliejus

Atnaujinta:
2020-08-10
Atgal