Natūralaus mineralinio vandens pripažinimas

Natūralus mineralinis vanduo, tiekiamas Lietuvos rinkai, turi būti pripažintas Lietuvos ar kitos ES valstybės atsakingų institucijų. Lietuvoje nuo 2014 m. sausio 1 d. ši atsakinga institucija yra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

VMVT požeminį vandenį pripažįsta natūraliu mineraliniu ir išduoda Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimą (Pažymėjimas), gavusi Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos (Komisija) išvadą.

Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimas

Lietuvos Respublikoje pripažintų natūralių mineralinių vandenų sąrašas (atnaujinta 2022-06-22)

Lietuvos Respublikoje pripažintų natūralių mineralinių vandenų iš trečiųjų šalių  sąrašas (2017-03-21)

Europos Komisijos skelbiamas valstybėse narėse pripažintų natūralių mineralinių vandenų, įskaitant iš trečiųjų šalių, sąrašas

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-817 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-816 „Dėl natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 115/2010, kuriuo nustatomos aliumogelio naudojimo fluoridui iš natūralaus mineralinio ir šaltinio vandens šalinti sąlygos

 

 

Atnaujinta:
2022-06-22
Atgal