Energinis gėrimas

Energinis gėrimas – nealkoholinis gėrimas, kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino, nesvarbu, iš kokio šaltinio. Taip vadinamas ir gėrimas, kuriame yra daugiau kaip 150 mg/l kofeino ir vienos ar kelių kitų centrinę nervų sistemą stimuliuojančių medžiagų, pavyzdžiui, gliukurono, laktono, inozitolio, guaranino, ginsenozidų, ginkmedžių ekstrakto, taurino ar kt.

Energinių gėrimų vartojimas dėl centrinę nervų sistemą stimuliuojančių medžiagų gali sukelti neigiamų pasekmių vaikų ir paauglių sveikatai, nes jie jautresni kofeinui nei suaugusieji. Be neigiamo pačių energinių gėrimų poveikio, didelę grėsmę kelia ir energinių gėrimų vartojimas su alkoholiu. Tad jaunesniems kaip 18 metų asmenims nuo 2014 m. lapkričio 1 d. draudžiama Lietuvoje parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus.

Kokie reikalavimai keliami, norint įvežti energinį gėrimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės?

Prekybai kitų Europos Sąjungos šalių gamintojų gaiviaisiais energiniais gėrimais jokių apribojimų nėra. Kaip ir kiti maisto produktai, teikiami į rinką gaivieji energiniai gėrimai turi būti pagaminti teisėtai, atitikti teisės aktų reikalavimus bei deklaruojamus standartus (privaloma turėti atitikties ir kokybės dokumentus). Prieš pradedant veiklą (prekybą) privaloma turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Taip pat privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 3D-13 „Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 7-252) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530) nuostatomis. Reikalavimai maisto saugai ir higienai įtvirtinti Lietuvos higienos normoje HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 (Žin., 2005, Nr. 110-4023; 2010, Nr. 142-7310).

Kaip turi būti nurodomas kofeino kiekis gaiviuosiuose energiniuose gėrimuose?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 13-530) 13.12.2. punktu, kai gėrime, skirtame tiesiogiai vartoti be jokių pakeitimų, arba gėrime, pagamintame iš koncentruoto ar išdžiovinto produkto, kofeino, nesvarbu, iš kokio šaltinio, dalis yra didesnė kaip 150 mg/l, etiketėje turi būti užrašas „Daug kofeino. Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims“. Šis užrašas turi būti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir gėrimo pavadinimas, po užrašo skliausteliuose nurodomas kofeino kiekis mg/100 ml.

13.12.2 punkto reikalavimai netaikomi gėrimams kavos, arbatos arba kavos ar arbatos ekstraktų pagrindu, kai parduodamo maisto produkto pavadinime yra žodžiai „kava“ arba „arbata“.

Atnaujinta:
2015-09-21
Atgal