Maisto priedai ir jų mišiniai

Maisto priedas – bet kuri medžiaga, paprastai atskirai nevartojama kaip maisto produktas ir nevartojama kaip būdingas maisto produkto ingredientas, nepriklausomai nuo to, ar ji turi maistinę vertę, ir kurios sąmoningas dėjimas į maisto produktą pagal gamybos, perdirbimo, ruošimo, apdorojimo, pakavimo, transportavimo ar saugojimo technologiją reiškia ar gali reikšti, kad ji arba jos šalutiniai produktai tiesiogiai ar netiesiogiai tampa tų maisto produktų komponentu. Europos Sąjungoje leidžiamam naudoti maisto priedui yra suteikiama E raidė ir 3-4 skaitmenų numeris. Tai reiškia, kad patikrinta minėtos medžiagos sauga, nustatyti jos grynumo kriterijai (specifikacijos), o šio maisto priedo vartojimas nustatytomis sąlygomis nekelia grėsmės vartotojų sveikatai.

Maisto priedais nėra laikomi: monosacharidai, disacharidai arba oligosacharidai ir maisto produktai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, naudojami dėl jų saldinamųjų savybių; sausi arba koncentruoti maisto produktai, įskaitant kvapiąsias medžiagas, naudojamas gaminant sudėtinius maisto produktus, dėl savo aromatinių, skonio ar maistingųjų savybių, kartu su šalutiniu spalvinančiu poveikiu; medžiagos, naudojamos produktų padengimui arba aptepimui naudojamose medžiagose, kurios nėra laikomos maisto produktais ir nėra skirtos vartoti su tokiais maisto produktais; produktai, turintys pektino ir gauti iš džiovintų obuolių išspaudų ar citrusinių vaisių ar svarainių, arba iš jų mišinio, naudojant atskiestą rūgštį, vėliau iš dalies neutralizuojant natrio ar kalio druskomis („skystieji pektinai“); kramtomosios gumos pagrindinės sudedamosios dalys; baltasis ar geltonasis dekstrinas, iškaitintas arba dekstrinuotas krakmolas, rūgštimi ar šarmais apdorotas krakmolas, balintas krakmolas, fiziškai pakeistas krakmolas ir aminolitiniais fermentais paveiktas krakmolas; amonio chloridas; kraujo plazma, valgomoji želatina, baltyminiai hidrolizatai ir jų druskos, pieno baltymai ir glitimas; amino rūgštys ir jų druskos, išskyrus glutamo rūgštį, gliciną, cisteiną ir cistiną bei jų druskas, kai jos neatlieka jokios technologinės funkcijos; kazeinatai ir kazeinas; inulinas.

Maisto priedų rizikos vertinimas. Naujų ir leidžiamų maisto priedų vertinimą atlieka Europos maisto saugos tarnyba (EMST, angl. k. EFSA).

Naujų maisto priedų leidimų suteikimo procedūra. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą. Šiuo Reglamentu nustatoma bendra įvertinimo ir leidimų suteikimo procedūra, kuria prisidedama prie laisvo maisto judėjimo Sąjungoje ir aukšto žmonių sveikatos apsaugos lygio bei aukšto vartotojų apsaugos lygio, įskaitant vartotojų interesų apsaugą.

Kiekvienas naujas leidžiamas maisto priedas turi jam nustatytus grynumo kriterijus (specifikacijas), kurios patvirtintos 2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos. Maisto priedų specifikacijos yra susijusios su jų kilme, grynumo kriterijais ir visa kita reikalinga informacija. Iki maisto priedo patvirtinimo visapusiškai ištiriamas jo toksiškumas, leidžiami naudoti tik tie priedai, kurie po ilgalaikių bandymų pripažįstami nekenksmingais. Maisto priedų įvertinimo procesas užtrunka ne vienerius metus.

Leidžiamų maisto priedų peržiūra (rizikos pervertinimas). Vykdomas pagal 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų.

Maisto priedų rizikos valdymas. Maisto priedai naudojami norint: apsaugoti maisto produktus ir žaliavas nuo žalingų aplinkos veiksnių (pvz., temperatūros svyravimo, mikroorganizmų, oksidacijos); išsaugoti maisto produktų maistinę vertę (pvz., apsaugoti nuo vitaminų, nesočiųjų riebiųjų rūgščių, amino rūgščių skilimo); patenkinti vartotojų specifinius mitybos poreikius (pvz., gaminti žemo kaloringumo maisto produktus); pagerinti maisto produktų savybes (pvz., spalvą, skonį). Maisto priedų funkcinių grupių sąrašas.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų nustato reikalavimus:

•   maisto priedų naudojimui maiste ir maistui skirtoje žaliavoje.

•   ženklinimo reikalavimus maisto priedams ir jų mišiniams, kai jie yra skirti gamybai.

•   ženklinimo reikalavimus maisto priedams ir jų mišiniams, kai jie yra skirti galutiniam vartotojui.

Šio Reglamento (EB) Nr. 1333/2008:

•   I priede nustatytos maisto produktuose naudojamų maisto priedų ir maisto prieduose bei maisto fermentuose naudojamų maisto priedų funkcinės grupės.

•   II priedas nustato ES maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašą ir pateikia jų naudojimo sąlygas. Sąrašas nurodo maisto priedo pavadinimą ir E numerį, maisto produktus, kuriuose tam tikras maisto priedas gali būti naudojamas, leidžiami didžiausi kiekiai.

•   III priedas nustato ES maisto prieduose, maisto fermentuose, maisto kvapiosiose medžiagose ir maistingosiose medžiagose leidžiamų naudoti maisto priedų, įskaitant pagalbines medžiagas, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos.

•   IV priedas pateikia tradicinius maisto produktus, kuriuose kai kurios ES valstybės narės gali ir toliau drausti tam tikrų maisto priedų naudojimą. Pavyzdžiui, Prancūzija draudžia vartoti bet kokius maisto priedus gaminant tradicinę prancūzišką duoną.

•   V priedas pateikia 24 straipsnyje nurodytų maisto dažiklių, kurių turinčių produktų etiketėse turi būti nurodoma: „dažiklio (-ių) pavadinimas arba E numeris“: gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį“.

Maisto priedo arba maisto, kurio sudėtyje yra toks priedas, negalima tiekti į rinką, jeigu jis neatitinka Reglamentų (EB) Nr. 1333/2008 ir (ES) Nr. 231/2012 nuostatų.
 

Aktualios nuorodos:

Rekomendacijos dėl EB Nr. 1333/2008 II priedo E dalyje išvardytų kategorijų (5 versija)

Rekomendacijos dėl EB Nr. 1333/2008 II priedo E dalyje išvardytų kategorijų (5 versija) (lietuviška versija)

DG SANCO duomenų bazė apie leidžiamus naudoti maisto priedus maiste

Rekomendacijos dėl maisto ekstraktų su dažančiomis savybėmis klasifikavimo

Rekomendacijos dėl maisto ekstraktų su dažančiomis savybėmis klasifikavimo (versija lietuvių kalba)

Teisės aktų rinkiniai verslui

Daugiau informacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta:
2021-09-07
Atgal