Atsekamumo reikalavimai

Visos žuvų ir akvakultūros produktų partijos turi būti atsekamos visuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose.

Maisto tvarkymo subjektai privalo turėti sistemas ir taikyti procedūras, kurios užtikrintų ryšį  tarp  produkto  tiekėjo  ir  produktą  lydinčių  dokumentų  bei  leistų  nustatyti  bet  kurį tiekėją ir kam jie buvo pristatyti (pirkėją). Kad būtų užtikrintas kiekvienos partijos atsekamumas, žuvų ir akvakultūros produktai turi būti tinkamai paženklinti.

Atnaujinta:
2015-09-30
Atgal