Vabzdžiai

Vabzdžiai, ypač turtingas baltymais (apie 60 proc. vabzdžio masės) ir skaidulinėmis medžiagomis, maisto produktas. Lietuvos rinkoje vabzdžiai dažniausiai pateikiami kaip užkandis (pvz. įvairiais prieskoniais pagardinti džiovinti vabzdžiai) ar kaip vabzdžių miltai, kurių pagalba baltymais ir skaidulinėmis medžiagomis galima praturtinti ir kitus maisto produktus.

Žmonių maistui Lietuvoje leidžiama auginti vabzdžių rūšis, kurios iki 2019 m. sausio 1 d. buvo pateiktos Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) autorizavimui ir įtraukimui į Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą, kuris yra skelbiamas 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2083 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas: juodoją plokščiamusę (Hermetia illucens), didįjį milčių (Tenebrio molitor), malūninį juodvabalį (Alphitobius diaperinus), naminį svirplį (Acheta domesticus) ir juostuotąjį svirplį (Gryllodes sigillatus).

Vartotojams įsigyjantiems gaminius su vabzdžiais ar grynus vabzdžių produktus svarbu žinoti, kad žmonėms alergiškiems vėžiagyviams ar dulkių erkėms, vabzdžiai gali sukelti tokias pačias alergines reakcijas.

Planuojantiems pradėti vabzdžių skirtų žmonių maistui verslą rekomenduojame patikrinti, ką reikia atlikti norint pradėti veiklą, pasirenkant jums tinkamus variantus:
 

Noriu auginti vabzdžius žmonių maistui

  Išskleisti Suskleisti

♦ Noriu užaugintus vabzdžius parduoti gyvus

Ūkio subjektai, vykdantys vabzdžių auginimo iki nužudymo (pirminė gamyba) žmonių maistui veiklą Reikalavimai ūkio subjektams

Auginamų vabzdžių spiečiaus registracija Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje (ŪGRIS) savanoriška

Registruojami kaip pašarų ūkio subjektai pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Platesnė informacija

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo reikalavimai (pateikiamos bendrosios higienos nuostatos pirminei gamybai ir su ja susijusioms operacijoms)

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus

 

♦ Noriu užaugintus vabzdžius parduoti užšaldytus

Ūkio subjektai, vykdantys vabzdžių auginimo iki nužudymo (pirminė gamyba) žmonių maistui veiklą Reikalavimai ūkio subjektams

Auginamų vabzdžių spiečiaus registracija Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje (ŪGRIS) savanoriška

Registruojami kaip pašarų ūkio subjektai pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Platesnė informacija

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo reikalavimai (pateikiamos bendrosios higienos nuostatos pirminei gamybai ir su ja susijusioms operacijoms)

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus

 

♦ Užšaldyti svirpliai nebėra laikomi pirminės gamybos produktais, kadangi užšaldymo metu jie žūsta, todėl ūkio subjektai privalo būti patvirtinti ir kaip gyvūninio maisto tvarkymo subjektai

Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys vabzdžių perdirbimo žmonių maistui veiklą Reikalavimai maisto tvarkymo subjektams

Patvirtinimas privalomas, siekiant pradėti vykdyti gyvūninių produktų gamybą ir sandėliavimą, ir išduodamas pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Platesnė informacija

Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus

 

♦ Noriu užaugintus vabzdžius perdirbti (džiovinti, malti miltus, t.t.)

Ūkio subjektai, vykdantys vabzdžių auginimo iki nužudymo (pirminė gamyba) žmonių maistui veiklą Reikalavimai ūkio subjektams

Auginamų vabzdžių spiečiaus registracija Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje (ŪGRIS) savanoriška

Registruojami kaip pašarų ūkio subjektai pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Platesnė informacija

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo reikalavimai (pateikiamos bendrosios higienos nuostatos pirminei gamybai ir su ja susijusioms operacijoms)

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus

 

Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys vabzdžių perdirbimo žmonių maistui veiklą Reikalavimai maisto tvarkymo subjektams

Patvirtinimas privalomas, siekiant pradėti vykdyti gyvūninių produktų gamybą ir sandėliavimą, ir išduodamas pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Platesnė informacija

Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus

 

 

Noriu gaminti vabzdžių produktus žmonių maistui

  Išskleisti Suskleisti

♦ Noriu gaminti vabzdžių produktus iš savo užaugintų vabzdžių

Ūkio subjektai, vykdantys vabzdžių auginimo iki nužudymo (pirminė gamyba) žmonių maistui veiklą Reikalavimai ūkio subjektams

Auginamų vabzdžių spiečiaus registracija Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje (ŪGRIS) savanoriška

Registruojami kaip pašarų ūkio subjektai pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 9 straipsnį ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Platesnė informacija

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo reikalavimai (pateikiamos bendrosios higienos nuostatos pirminei gamybai ir su ja susijusioms operacijoms)

Reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus

 

Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys vabzdžių perdirbimo žmonių maistui veiklą Reikalavimai maisto tvarkymo subjektams

Patvirtinimas privalomas, siekiant pradėti vykdyti gyvūninių produktų gamybą ir sandėliavimą, ir išduodamas pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Platesnė informacija

Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus

 

♦ Noriu gaminti vabzdžių produktus iš įsigytos žaliavos

Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys vabzdžių perdirbimo žmonių maistui veiklą Reikalavimai maisto tvarkymo subjektams

Patvirtinimas privalomas, siekiant pradėti vykdyti gyvūninių produktų gamybą ir sandėliavimą, ir išduodamas pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Platesnė informacija

Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus

 

 

Taip pat kviečiame susipažinti su VMVT parengtomis gairėmis.

Lietuvos Respublikoje auginamų vabzdžių, skirtų žmonių maistui ir (ar) gyvūnų pašarams, gairės nustato rekomendacijas maisto tvarkymo subjektams ir pašarų ūkio subjektams ir produktų gamybos procesams, siekiant veiksmingai pritaikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus maisto ir pašarų saugos reikalavimus.

Lietuvos Respublikoje auginamų vabzdžių, skirtų žmonių maistui ir (ar) gyvūnų pašarams, gairės

Europos Sąjungoje vabzdžiams taikoma naujo maisto produkto sąvoka, apibrėžta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001

EFSA vertinti pateiktų rūšių sąrašas

IPIFF geros higienos praktikos vadovas

Atnaujinta:
2021-08-27
Atgal