Medus

Medus yra vienas seniausių žmonijos vartojamų maisto produktų. Lietuvos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtintas Medaus techninis reglamentas nustato apibrėžties, sudėties, įvairių medaus rūšių ir ženklinimo reikalavimus medui pagamintam Lietuvoje arba importuojamam į Lietuvą.

Medus tiekiamas į Lietuvos rinką ir eksportuojamas į Europos Sąjungos valstybes privalo atitikti šio reglamento nustatytus reikalavimus, juo reglamentuota, kad medus – saldi medžiaga, naminių bičių (Apis mellifera) gaminama iš augalų nektaro, augalų gyvųjų dalių išskyrų arba ant augalo gyvųjų dalių likusių augalais mintančių vabzdžių išskyrų, kurias bitės surenka, perdirba, papildydamos specifinėmis savo medžiagomis, suneša į korius, padeda išgarinti drėgmę ir palieka koriuose subręsti.

Pagal kilmę medus skirstomas:

- nektaro medus – medus iš augalų nektaro;

- lipčiaus medus – medus, gautas iš augalais mintančių vabzdžių (Hemiptera būrio) išskyrų, likusių ant augalų gyvųjų dalių arba iš augalų gyvųjų dalių išskyrų.

Pagal gamybos ir / arba pateikimo būdą, medus gali būti:

- korinis medus užakuotame koryje; 

- medus su korinio medaus gabaliukais – medus, kuriame yra vienas ar keli gabaliukai korinio medaus;

- savitakis medus – medus, kuris savaime išteka iš atakiuotų korių be perų;

- išsuktas medus – medus gaunamas medsukyje sukant atakuotus korius be perų;

- išspaustas medus – medus gaunamas presuojant nepašildytus arba pašildytus iki 45 0C korius be perų;

- filtruotas medus – medus, iš kurio filtru pašalintos žiedadulkės;

- konditerinis medus – medus, naudojamas kaip sudedamoji kitų maisto produktų dalis. Gali būti perkaitintas arba pradėjęs fermentuotis, turėti pašalinį skonį ir kvapą.

 

Bičių laikytojai, siekiantys valstybės paramos ir tiekiantys į rinką medų, bei norintys apsaugoti laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, turi deklaruoti laikomas bičių šeimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų registre ir pažymėti registruoto bityno bičių laikymo vietas ŽŪIKVC elektroninėje sistemoje. Tą galima padaryti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniame padalinyje, užpildžius prašymą su parašu ir jame nurodžius, kiek turima bičių šeimų.

Bičių produktus tvarkantys asmenys turi turėti medicininę knygelę, su galiojančiu sveikatos patikrinimu. Papildomai registruotis VMVT norint prekiauti savo bityno produkcija turgavietėse, paviljonuose ir kitose prekyvietėse nereikia.

Tačiau, maistui skirti bičių produktai, gauti iš skirtingų bitynų ar kurių sudėtyje yra kitų maisto produktų (pvz. riešutų, grūdų, uogų ir kt.), turi būti tvarkomi maisto tvarkymo subjektuose, turinčiuose maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

 

Medaus organoleptinės savybės ir kokybės reikalavimai

Ženklinimas

Patarimai medaus vartotojams

Bičių produktai

Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ vartojimo taisyklės

 

Atnaujinta:
2021-05-14
Atgal