Geriamasis vanduo

Lietuvoje geriamojo vandens šaltinis yra požeminis vanduo. Lietuvoje  viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu aprūpinama 82 % Lietuvos gyventojų. Paprastai viešai tiekiamas yra giliųjų vandeningųjų horizontų vanduo, kuriam aplinkos tarša didelės įtakos neturi. Mikrobiologinės šio vandens savybės paprastai irgi yra geros. Daugeliu atvejų jis yra saugus, tik neišvaizdus dėl per didelio geležies, mangano kiekio. Tačiau pakankamai didelė dalis gyventojų (18 %) geriamuoju vandeniu apsirūpina individualiai, iš privačių gręžinių, ar šachtinių šulinių. Tyrimai rodo, dažnu atveju šachtinių šulinių vanduo nėra saugus. Taip yra todėl, kad į šulinius, negilius gręžinius vanduo patenka iš arčiausiai žemės paviršiaus esančio vandeningo sluoksnio, taigi jo kokybė labai priklauso nuo šulinio vietos parinkimo, šulinio (gręžinio) įrengimo ir priežiūros ir, žinoma, ūkinės veiklos.
Geriamojo vandens tiekėjai atsako už viešai tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę iki įvadų į geriamojo vandens vartotojams priklausantį vidaus vandentiekį, vykdo geriamojo vandens programinę priežiūrą (nustatytu dažnumu tiria nurodytus kontroliuoti rodiklius). Vartotojai atsako už geriamojo vandens saugą ir kokybę geriamojo vandens vartotojams priklausančiame vidaus vandentiekyje. Vartotojai, kurie vandeniu apsirūpina individualiai, privalo saugoti vandens šaltinius nuo teršimo bei rūpintis asmeniniame ūkyje naudojamo vandens sauga ir kokybe. Savivaldybių institucijos privalo užtikrinti, kad vartotojai būtų viešai aprūpinami arba jiems sudarytos sąlygos individualiai apsirūpinti reikiamu geriamojo vandens kiekiu.


Geriamojo vandens kontrolė

Privačių šulinių vandens kokybė

Šachtinių šulinių dezinfekciją gali atlikti

Bukletas „Ką turime žinoti apie vandenį“

Teisės aktai

Geriamojo vandens tiekėjai

Geriamojo vandens mėginių tyrimus atliekančios laboratorijos

Geriamojo vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams priimami


Naudingos nuorodos:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/

 

 

Atnaujinta:
2021-09-02
Atgal