Ekologiško maisto ženklinimas

Terminas „ekologiškas“ reiškia pagamintas ekologinės gamybos būdu ar su ja susijęs.

Nors terminai „ekologiškas“ ir „organinis“ reiškia tą patį, bet žodis „organinis“ lietuvių kalboje nevartojamas, nes yra netinkamas anglų kalba vartojamo žodžio „organic“ vertimas. Lietuvių kalboje turi būti vartojamas terminas „ekologiškas“.

Užrašai ant produktų pakuočių „tik iš natūralių ingredientų“, „be hormonų“, „genetiškai nemodifikuota“, „ūkininkų produkcija“, „natūralus“ nepatvirtina, jog maistas yra ekologiškas.

Terminai, jų išvestiniai žodžiai arba mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio" ar „eco", atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Bendrijoje ir bet kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka su ekologine žemės ūkio ir maisto produktų gamyba susijusių teisės aktų reikalavimus.

Terminai, jų išvestiniai žodžiai arba mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio" ar „eco", atskirai arba junginiuose, nevartojami ES jokia kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie neatitinka su ekologine žemės ūkio ir maisto produktų gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai šie terminai netaikomi žemės ūkio produktams maiste arba akivaizdžiai nėra susiję su ekologine gamyba.

Ženklinant ekologišką maistą privaloma nurodyti:

1. Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipą. 

Visi Europos Sąjungoje pagaminti ekologiški fasuoti maisto produktai turi būti paženklinti Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipu. Taip pat galima savanoriškai naudoti ES logotipą Bendrijoje pagamintiems ekologiškiems nefasuotiems produktams ar bet kuriems iš trečiųjų šalių importuojamiems ekologiškiems produktams.

2. Ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos kodą. Pavyzdžiui, LT-EKO-001. Nurodoma tame pačiame regėjimo lauke kaip ir ES ekologinės gamybos logotipas (jeigu jis naudojamas).

3. Vietos, kurioje buvo užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda. Pateikiama iš karto po kontrolės įstaigos kodo numerio, apačioje.


Gali būti naudojami nacionaliniai ir privatūs ekologinės gamybos logotipai.

Nacionalinis ekologiškų produktų ženklas

  

- Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami Lietuvos rinkai supakuoti ar sufasuoti ekologinės gamybos reikalavimus atitinkantys ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ekologiški produktai.

- Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus.

- Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus bei ekologiškam produktui išduotą sertifikavimo įstaigos patvirtinamąjį dokumentą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.

Kai produktas paženklinamas ES ekologinės gamybos logotipu ir ekologiškų produktų ženklu, jei telpa ant fasuotės ir (arba) pakuotės paviršiaus, abu ženklai pateikiami tame pačiame regėjimo lauke.

Jei ekologiški produktai ženklinami ir ES ekologiško produkto atpažinties ženklu, ir prekių ženklu „Ekologinis žemės ūkis“, sertifikavimo įstaigos kodas pateikiamas ES ekologiško produkto atpažinties ženklo apačioje, o sertifikavimo įstaigos kodo apačioje pateikiamas vietos, kurioje užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda.

       

LT-EKO-001
ES žemės ūkis


Neekologiškus produktus draudžiama:

   - ženklinti ekologiškų produktų ženklu ir tiekti juos rinkai kaip ekologiškus;

   - reklamuoti bei informuoti apie juos, naudojant ekologiškų produktų ženklą;

   - prekybos vietose dėti į lentynas arba skyrelius, pažymėtus ekologiškų produktų ženklu arba kitomis ekologinės gamybos nuorodomis.

 

 

 

 

Atnaujinta:
2021-07-26
Atgal