Vartotojų skundų registravimas ir nagrinėjimas

Vartotojų skundai dėl nesaugių ar nekokybiškų maisto produktų ir netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje yra priimami:

   - nemokamu telefono numeriu 8 800 404 03 (visą parą);

   - internetu, užpildžius anketą;

   - elektroniniu paštu skundai@vmvt.lt;

   - pateikus informaciją raštu adresu Siesikų g. 15D, LT-07170 Vilnius.


Vartotojo pateikta informacija užrašoma VMVT direktoriaus įsakymu patvirtintoje pranešimo formoje:

   - pranešėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys;

   - įmonės, kurioje buvo įsigytas nekokybiškas maisto produktas, pavadinimas ir adresas;

   - produkto pavadinimas, gamintojas, importuotojas, fasuotojas, pagaminimo data, tinkamumo vartoti terminas, pakuotė ir kiekis;

   - pranešimo priežastys: kokybė (juslinių rodiklių nuokrypiai), higienos pažeidimai, tinkamumo vartoti terminas, ženklinimo pažeidimai, laikymo sąlygų pažeidimai, sauga, kitos priežastys;
 
   - apsinuodijimai: ligos požymiai, ar buvo kreiptasi į gydytojus, nustatyta diagnozė.

Pranešimas užregistruojamas Maisto kontrolės informacinėje sistemoje ir automatiškai nusiunčiamas teritorinei VMVT. Tyrimą nedelsiant atlieka atitinkamos teritorinės VMVT maisto produktų inspektoriai:

   - tikrinama pranešimo formoje paminėta įmonė;

   - tikrinama produktų, patiekalų ir kitų reikalavimų atitiktis;

   - jeigu reikia, atliekami laboratoriniai tyrimai;

   - nustačius pažeidimų, taikomos sankcijos;

   - apie tyrimo rezultatus informuojamas vartotojas (jeigu informacija buvo pateikta neanonimiškai).


Skundo tyrimo eigą ir tikrinimo rezultatus centrinės VMVT specialistai Maisto informacinėje sistemoje gali patikrinti bet kuriuo metu. Centrinės VMVT Maisto skyriaus specialistai analizuoja ir apibendrina vartotojų skundų ir atliktų patikrinimų duomenis, išvadas bei siūlymus pateikia VMVT vadovams.

 
Atnaujinta:
2019-12-03
Atgal