Geriamojo vandens kontrolė

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka valstybinę geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolę. Valstybinė geriamojo vandens kontrolė atliekama vadovaujantis teisės aktais be išankstinio įspėjimo, reguliariai pagal iš anksto sudarytas programas, taip pat įtarus, kad gali būti pažeisti įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimai.

Į valstybinę geriamojo vandens kontrolę įeina visi geriamojo vandens saugos ir kokybės užtikrinimo etapai: vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų tikrinimas; vandenviečių, vandens tiekimo įrenginių, vandens ruošimo procesų tikrinimas; geriamojo ir maistui tvarkyti naudojamo vandens saugos ir kokybės rodiklių kontrolė; geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymo kontrolė ir kt.

Ataskaita apie geriamojo vandens saugą ir kokybę Lietuvoje 2020 metais

Ataskaita apie geriamojo vandens saugą ir kokybę Lietuvoje 2019 metais

Ataskaita apie geriamojo vandens saugą ir kokybę Lietuvoje 2018 metais

 

Geriamojo vandens tiekimo subjektų patikrinimų be nustatytų pažeidimų dinamika 2010-2020 m.,%

 

 

 

Atnaujinta:
2021-12-13
Atgal