Valstybinė maisto kontrolė

Valstybinė maisto kontrolė – tai bet kokios formos kontrolė, kurią atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, siekdama įvertinti atitikimą pašarus ir maistą reglamentuojantiems teisės aktams, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės taisyklėms.

Pašarų, maisto ir gyvūnų bei gyvūninių produktų kontrolė atliekama iš anksto neįspėjus bet kurių gamybos, perdirbimo ir platinimo etapų metu.

Valstybinę maisto kontrolę sudaro:

   - tikrinimas;

   - mėginių ėmimas ir analizė;

   - personalo higienos tikrinimas;

   - raštiškos medžiagos ir dokumentų tikrinimas;

   - įvairių tikrinimo sistemų, kurias nustatė įmonė ir pagal jas gautų rezultatų, tikrinimas.


Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

Trūkumų šalinimo planas


Negyvūninio maisto kontrolė

Gyvūninio maisto kontrolė

Geriamojo vandens kontrolė

Prekybos kontrolė

Viešojo maitinimo įmonių kontrolė

Maisto produktų reklamos kontrolė

Šviežių vaisių ir daržovių kontrolė

Taršos stebėsena

 

Atnaujinta:
2021-07-05
Atgal