Maisto tvarkymo subjektai pagal rizikos grupes

Visi maisto tvarkymo subjektai, kurių veikla registruojama ar kurių veiklai išduodami maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimai, ar veterinarinis patvirtinimas, atsižvelgiant į bendrą apskaičiuotą balų sumą yra skirstomi į 4 rizikos grupes:
1. Padidintos;
2. Vidutinės;
3. Mažos;
4. Labai mažos rizikos.

Maisto tvarkymo subjektų vertinimą ir suskirstymą į rizikos grupes atlieka VMVT teritorinių padalinių valstybės tarnautojai. VMVT teritoriniai padaliniai maisto tvarkymo subjektus priskiria atitinkamai rizikos grupei po planinio patikrinimo iki gruodžio 31 dienos. Veiklą pradėję maisto tvarkymo subjektai dėl priskyrimo atitinkamai rizikos grupei vertinami atlikus pirmąjį planinį patikrinimą. Į informacines sistemas (FIS, AFIS) maisto tvarkymo subjekto rizikos grupė įrašoma nedelsiant po atlikto vertinimo ir priskyrimo rizikos grupei. Maisto tvarkymo subjektų suskirstymo į rizikos grupes sąrašai skelbiami VMVT interneto svetainėje , generuojami tiesiogiai iš informacinių sistemų (FIS ir AFIS). Jeigu maisto tvarkymo subjektas priskiriamas kitai nei buvo rizikos grupei, jo planinių patikrinimų dažnumas atitinkamai keičiamas kitiems kalendoriniams metams.

Maisto tvarkymo subjektų suskirstymas į rizikos grupes

 

 

Atnaujinta:
2018-04-27
Atgal