Patikrinimo aktų formos

1. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas

2. Maisto, pašarų tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

3. Specialieji reikalavimai vykdant savikontrolės sistemos, diegiamos pagal GHP taisykles, auditą

4. Specialieji reikalavimai biocidinių produktų patikrinimui

5. Maisto produktų pervežimo paslaugas teikiančių maisto tvarkymo subjektų ir transporto priemonių, kuriomis vežami nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo greitai ir negreitai gendantys bei fasuoti greitai gendantys maisto produktai, patikrinimo aktas

6. Specialieji reikalavimai gyvulių skerdyklų patikrinimui

7. Specialieji reikalavimai smulkintos mėsos, ir/ar mechaniškai atskirtos mėsos, ir/ar mėsos pusgaminių, ir/ar mėsos gaminių gamybos subjekto patikrinimui

8. Valstybinės veterinarinės priežiūros įvertinimo aktas

9. Specialieji mėsos išpjaustymo, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos reikalavimai mėsinių patikrinimui"

10. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų patikrinimui

11. Specialieji reikalavimai išpjaustytos šviežios mėsos (įskaitant naminių paukščių ir kiškinių mėsą) gamybos subjekto patikrinimui

12. Geriamojo vandens tiekimo subjekto patikrinimo aktas

13. Specialieji reikalavimai tikrinant šviežių vaisių, daržovių ir bulvių kokybę

14. Mažmeninės prekybos subjekto patikrinimo aktas

15. Specialieji reikalavimai maisto produktų ženklinimo patikrinimui

16. Mobilių maisto tvarkymo priemonių, laikinų patalpų (statinių), prekybos automatų patikrinimo aktas

17. Turgavietės patikrinimo aktas

18. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas

19. Viešojo maitinimo įmonės, kuri vykdo kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymo, kepimo ir / ar pateikimo galutiniam vartotojui, gėrimų pardavimo vartoti vietoje ar šviežių sulčių barų veiklą, patikrinimo aktas

20. Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patikrinimo aktas

21. VMVT protrūkių, siejamų su maisto tvarkymo subjektų veikla, tyrimo klausimynas

22. Pieno perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

23. Patikrinimo aktas dėl pieno supirkimo atnaujinimo

24. Pieno supirkimo subjekto patikrinimo aktas

25. Specialieji reikalavimai pieno produktams gamybos subjekto patikrinimui

26. Specialieji reikalavimai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės patikrinimui

27. Laivo patikrinimo aktas

28. Mažais kiekiais gaudomų žuvų tiekėjų patikrinimo aktas

29. Žuvininkystės produktų pirminio pardavimo aukciono, didmeninės prekyvietės patikrinimo aktas

30. Gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose patikrinimo aktas

31. Laukinių medžiojamų gyvūnų mažų mėsos kiekių tvarkymo patikrinimo aktas

32. Specialieji reikalavimai paukščių ir kiškinių gyvūnų skerdyklų ir šių gyvūnų mėsos išpjaustymo įmonių patikrinimui

33. Negyvūninio maisto gamybos subjekto patikrinimo aktas

34. Specialieji reikalavimai su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų patikrinimui maisto tvarkymo subjektuose

35. Specialieji reikalavimai nealkoholinių gėrimų ir / ar sulčių gamybos subjekto patikrinimui

36. Specialieji reikalavimai tikrinant duonos ir pyrago, miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybos subjektą

37. Maisto papildų prekybos subjekto patikrinimo aktas

38. Maisto papildų ženklinimo specialieji reikalavimai

39. Specialieji reikalavimai kiaušinių pakavimo subjekto patikrinimui

40. ŠGP tvarkymo subjekto RVASVT sistemos audito aktas

41. Papildomi alkoholinių gėrimų tvarkymo reikalavimai atliekant viešojo maitinimo įmonių valstybinę maisto kontrolę

42. Didmeninės prekybos subjekto/sandėlio patikrinimo aktas

43. Specialieji reikalavimai maisto produktų gamybai

44. Specialieji reikalavimai maisto priedų gamybos subjektų patikrinimui

45. Specialieji reikalavimai kvapiųjų medžiagų ir jų žaliavų patikrinimui

46. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektams gamyboje naudojantiems maisto priedus

47. Reikalavimai su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir (ar) tiekėjų patikrinimui

48. Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas dėl informacijos teikimo vartotojams apie patiekalus

49. Ekologiškų maisto produktų ženklinimo specialieji reikalavimai

50. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių tiekėjų patikrinimo aktas

51. Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos mažais kiekiais tiekėjų patikrinimo aktas

52. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjų patikrinimo aktas

53. Ūkio subjekto trūkumų šalinimo patikrinimo aktas

54. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam maisto produktą "Seinų / Lazdijų krašto medus", įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų registrą

55. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjektui, tvarkančiam  maisto produktą, įregistruotą į saugomų kilmės vietos nuorodų / saugomų geografinių nuorodų / į garantuoto tradicinio gaminio nuorodų registrą

56. Vaistinės patikrinimo aktas

57. Prekiautojo žemės ūkio ir maisto produktais patikrinimo aktas

58. Papildomi reikalavimai šviežių žuvų patikrinimui mažmeninės prekybos vietose

59. Elektroninės prekybos maisto produktais patikrinimo aktas

60. Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjo patikrinimo aktas

61. Specialieji reikalavimai kiaušinių gaminių gamybos įmonei

62. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto gręžinio tikrinimui

63. Specialieji reikalavimai maisto tvarkymo subjekto šachtinio šulinio tikrinimui

64. Papildomi reikalavimai maitinimui, vykdant specializuotų viešojo maitinimo įmonių (socialinių paslaugų įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų vasaros stovyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų maisto tvarkymo skyrių) patikrinimus

65. Papildomi reikalavimai viešojo maitinimo įmonei dėl informacijos teikimo vartotojams apie patiekalus

66. Kontrolės punktų patikrinimo aktas

67. Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas

68. Maisto tvarkymo subjekto, mažais kiekiais namų ūkio virtuvėje gaminančio ir tiekiančio galutiniams vartotojams maistą, patikrinimo aktas

69. Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių gamybos patikrinimo aktas

Atgal