Transriebalai

Riebalų rūgščių transizomerai (kitaip - transriebalai) yra pramoniniai ir natūralios kilmės. Natūraliai transriebalų yra atrajojančių gyvūnų (karvių, avių, ožkų) riebaluose – jų mėsoje ir pieno produktuose. Transriebalų gali susidaryti aukštoje temperatūroje (maždaug 220̊C ar aukštesnėje) kaitinant ar gruzdinant aliejų. Pramoniniai transriebalai susidaro cheminiu būdu, kai hidrinimo proceso metu augalinis aliejus paverčiamas pusiau kietais riebalais. Iš dalies hidrinti augaliniai aliejai yra pagrindinis pramoninių transriebalų šaltinis, kuriuose, priklausomai nuo gamybos technologijos, transriebalų kiekis svyruoja nuo kelių iki 50 proc. ir daugiau. Iš dalies hidrinti augaliniai aliejai naudojami margarinuose bei komerciniam maisto ruošimui (viešajame maitinime ir maisto gamybos pramonėje), jie patrauklūs maisto produktų gamintojams, kadangi pasižymi ilga tinkamumo vartoti trukme, yra stabilūs (gali būti pakartotinai kaitinami), jų pusiau kieta konsistencija ypač tinka kepiniams, saldumynams, greitam maistui gaminti.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA – angl. European Food Safety Authotority) pataria valgyti kaip galima mažiau produktų, kuriuose yra pramoninių transriebalų. PSO rekomenduoja, kad iš transriebalų būtų gaunama ne daugiau nei 1 proc. su maistu gaunamos dienos energijos. Tai reikštų, kad suaugusiam žmogui, kurio su maistu gaunama energija yra 2 000 kcal per dieną, patariama suvartoti ne daugiau kaip 2,2 gramus transriebalų. Siekiant informuoti vartotojus, Europos Sąjungos teisės aktas 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams  nustato, kad ženklinant maisto produktų sudėtyje esančius hidrintus rafinuotus augalinės kilmės aliejus ar riebalus, būtina nurodyti ar jie yra visiškai hidrinti, ar iš dalies hidrinti. Tokiu būdu vartotojai turi galimybę pasirinkti sveikesnį produktą ir gauti mažesnį transriebalų kiekį.

Riebalų rūgščių transizomerų reglamentavimas

2021 m. balandžio 1 d. įsigaliojo 2019 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/649 kuriuo dėl riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, naudojimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas . Reglamente (ES) 2019/649 nurodyta, kad transriebalų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, kiekis galutiniam vartotojui skirtuose maisto produktuose ir tiekti mažmeninei prekybai skirtuose maisto produktuose neturi viršyti 2 g/100 g riebalų.  Maisto tvarkymo subjektai, tiekiantys kitiems maisto tvarkymo subjektams maisto produktus, neskirtus galutiniam vartotojui arba neskirtus tiekti mažmeninei prekybai, turi užtikrinti, kad maisto tvarkymo subjektams, kuriems tie maisto produktai yra tiekiami, būtų pateikta informacija apie riebalų rūgščių transizomerų, išskyrus natūraliai esančiuosius gyvūniniuose riebaluose, kiekį, jei tas kiekis viršija 2 g/100 g riebalų.

Įsigaliojus Reglamentui (ES) 2019/649, nuo 2021 m. balandžio 1 d. panaikintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1202 „Dėl didžiausio leistino riebalų rūgščių transizomerų kiekio maisto produktuose nustatymo“.

Daugiau informacijos:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/trans-fat-food_en

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/nutrition-trans-fat

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal