State Food and Veterinary Service

Siesikų str. 19, LT-07170 Vilnius
Tel. (8 5) 240 4361, e-mail info@vmvt.lt, code 188601279

 

Kontakto tėvinė nuoroda: 
Administration
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Darius Remeika
Director
(+370 5) 240 4361
Vidmantas Paulauskas
Deputy Director
(+370 5) 240 4363
(8 618) 73773
Jolita Mačiulytė
Adviser
(+370 5) 249 1635
Jurgita Bakasėnienė
Deputy Director
(+370 5) 249 1711
Mantas Staškevičius
Deputy Director
(+370 5) 249 1618
Ingrida Mukienė
Secretary
(+370 5) 240 4361
Animal Breeding Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Dalia Laureckaitė-Tumelienė
Head
(+370 616) 06 345
Birutė Petrikė
Senior Specialist
(+370 5) 200 0238
Gintarė Juozėnienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1628
Animal Health and Welfare Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Egidijus Mecelis
Head
(+370 5) 200 0239
Kristina Stakytė
Adviser
(+370 5) 205 3164
Giedrius Blekaitis
Adviser
(+ 370 5) 249 1637
Antanas Paliutis
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1617
Ježi Šubelko
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1625
Ernestas Griška
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1620
Vidas Charašauskas
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1624
Ineta Juknevičienė
Senior Veterinarian
(+370 5) 200 0241
Rytis Čepulis
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1632
Ramūnas Žalys
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1632
Border Food and Veterinary Control Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Daiva Visockienė
Acting Head
(+370 5) 249 1701
Aurelija Alionienė
Acting Adviser
(+370 5) 249 1633
Kristina Lukoševičiūtė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1678
Gintvilė Budraitienė
Senior Specialist
(+370 5) 200 0240
Alicija Zarankovich
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1639
Kristina Dainovskytė Šustikė
Senior Veterinarian
(+370 5) 240 4350
Emergency Response Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Marius Masiulis
Head
(+370 5) 240 4340
Paulius Bušauskas
Adviser
(+370 5) 240 4340
Vilija Grigaliūnienė
Adviser
(+370 5) 240 4340
Marina Eidukevičienė
Senior Veterinarian
(+370 5) 246 3011
Vaidas Jonušaitis
Senior Veterinarian
(+370 5) 240 4340
Alvydas Malakauskas
Senior Veterinarian
(+370 5) 240 4340
Indrė Kukanauskaitė
Senior Veterinarian
(+370 5) 240 4340
Jovita Beliak
Senior Veterinarian
(+370 5) 200 0237
Finance and Budget Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Živilė Ignatavičienė
Head
(+370 5) 249 1655
Laura Gudaitienė
Adviser
(+370 5) 240 4355
Jolanta Jaudzemaitė-Michailova
Senior Specialist
(+370 5) 240 4355
Birutė Briedytė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1634
Food Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Aušra Išarienė
Head
(+370 5) 249 1690
Eglė Petrokienė
Adviser
(+370 5) 246 0965
Ona Keblienė
Adviser
(+370 5) 249 1705
Ilona Drulytė
Adviser
(+370 5) 205 3160
Vilija Galdikienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1709
Skirmantė Ambrazienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1713
Rita Beliauskienė
Senior Specialist
(+370 5) 200 0235
Olga Barkovska
Senior Specialist
(+370 5) 200 0235
Algintė Serapinaitė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1709
Laura Ivanauskienė
Senior Specialist
(+370 5) 205 3162
Giedrė Lukoševičienė
Senior Specialist
(+370 5) 200 0235
Eimantė Ruzgytė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1714
Rita Sadūnaitė
Senior Specialist
(+370 5) 205 3161
Karolina Vitytė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1714
Diana Malinovskienė
Senior Specialist
(+370 5) 240 3161
Jurgita Karalienė
Senior Specialist
(+370 5) 205 3162
Gintarė Vadeikienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1712
Vilma Pušinaitė
Senior Specialist
General Affairs Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Gintautas Mišeikis
Head
(+370 5) 249 1611
Viktorija Jarmolavičienė
Adviser
(+370 5) 249 1646
Acting Adviser
(+370 5) 249 1646
Danutė Sukackaitė
Senior Specialist
(+370 5) 240 4347
Zofija Mudinienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1612
Božena Prokofjeva
Senior Specialist
(+370 5) 249 1653
Alvydas Supranavičius
Senior Specialist
(+370 5) 249 1698
Elena Davidavičienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1646
Martyna Meiliūtė
Senior Specialist
(+370 5) 240 4347
Loreta Merkienė
Specialist
(+370 5) 249 1610
Antanina Bingelienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1610
Juozas Likas
Senior Specialist
(+370 5) 249 1615
Rūta Kvaraciejūtė
Senior Specialist
(+370 5) 240 4356
Jolanta Mikulevič
Senior Specialist
(+370 5) 249 1653
Information Systems Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Jelena Nalivaikienė
Acting Head
(+370 5) 249 1673
Stepas Gilys
Adviser
(+370 5) 249 1640
Jolanta Mikulskytė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1641
Rūtenis Pavalkis
Senior Specialist
(+370 5) 249 1640
Daiva Goštautaitė
Senior Specialist
(+370 5) 200 0243
Jaroslavas Suchovejus
Senior Specialist
(+370 5) 205 3166
Antanas Vilkuotis
Senior Specialist
(+370 5) 249 1640
Virginijus Jakubavičius
Senior Specialist
(+370 5) 205 3166
Alina Kirkliauskienė
Senior Specialist
(+370 5) 205 3166
Internal Audit Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Alfredas Puodžiūnas
Head
(+370 5) 277 8941
Elena Žibort
Senior Specialist
(+370 5) 277 8931
Vita Šturmienė
Senior Specialist
(+370 5) 277 8931
Internal Investigations Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Gintarė Muzikevičienė
Head
(+370 5) 249 1619
Agnė Goborovienė
Adviser
(+370 5) 248 2662
International Affairs Division    
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Giedrė Čiuberkytė
Head
(+ 370 5) 249 1648
Rima Živatkauskaitė
Adviser
(+370 5) 249 1622
Danguolė Jonikaitė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1613
Karolina Čižienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1622
Aušrida Rinkevičienė
Adviser
(+370 5) 200 0236
Loreta Malinauskienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1647
Law Division  
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Aleksandra Fedotova
Acting Head
(+370 5) 249 1710
Vilma Žiauberienė
Adviser
(+370 5) 249 1621
Arūnas Jarašius
Senior Specialist
(+370 5) 249 1623
Rita Brinienė
Senior Specialist
Monika Gerulaitienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1621
Monika Žilinskaitė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1623
Personnel Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Jurgita Rimkienė
Head
(+370 5) 249 1631
Irena Vaškelienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1638
Olga Skripkauskienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1643
Vaidutė Raišytė-Žiemienė
Senior Specialist
(+370 5) 240 4367
Public Procurement Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Artūras Jakubauskas
Head
(+370 5) 249 1650
Agnė Prokopovičiūtė
Acting Adviser
(+370 5) 249 1654
Artūras Mičiūnas
Senior Specialist
(+370 5) 249 1650
Public Relations Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Jurgita Savickaitė
Head
(+370 5) 249 1614
Aušra Šarkienė
Adviser
(+370 5) 240 4345
Gintarė Benaitytė
Senior Specialist
(+370 5) 240 4345
Marija Šaknytė-Bartkienė
Senior Specialist
(+370 5) 240 4345
Strategic Planning and Quality Management Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Danguolė Bilkienė
Head
(+370 5) 249 1644
Rasa Rakickienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1645
Jurgita Jarmakauskienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1645
Rasa Mažeikienė
Adviser
(+370 5) 249 1645
Jūratė Sukackienė
Adviser
(+370 5) 240 4346
Rūta Kraujalienė
Senior Specialist
(+370 5) 240 4346
Zenonas Stanevičius
Senior Specialist
(+370 5) 249 1635
Veterinary Medicines and Feed Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė
Head
(+370 37) 24 42 34
Nijolė Stankevičienė
Adviser
(+370 37) 26 74 55
Sigitas Siriukaitis
Adviser
(+370 5) 249 1626
Rasa Judickienė
Senior Veterinarian
(+370 37) 24 42 33
Inara Zarienė
Senior Veterinarian
(+370 37) 26 81 29
Deimantė Kemeklienė
Senior Veterinarian
(+370 37) 26 74 55
Marija Gintalienė
Senior Veterinarian
(+370 37) 26 81 29
Dovilė Petronienė
Senior Specialist
(+370 37) 24 42 33
Jurgita Bazarienė
Senior Specialist
(+370 37) 26 81 29
Žana Vaičaitienė
Senior Veterinarian
(+370 37) 26 74 55
Ieva Aušrotaitė
Senior Veterinarian
Indrė Juknienė
Senior Veterinarian
Gintaras Daunoras
Senior Veterinarian
Kristina Janulevičienė
Senior Veterinarian
(+370 37) 24 42 33
Vaida Palakauskė
Senior Veterinarian
(8 37) 24 42 33
Veterinary Sanitary Division
Firstname Lastname Job position E-mail Phone number Mobile number
Audronė Mikalauskienė
Head
(+370 5) 249 1703
Gintautas Čereška
Adviser
(+370 5) 249 1707
Gintarė Jatkevičienė
Acting Adviser
(+370 5) 249 1716
Antonina Greičiuvienė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1717
Jonas Stanius
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1716
Deimantė Biknerytė
Adviser
(+370 5) 249 1719
Aurelija Načienė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1717
Donatas Valavičius
Senior Specialist
(+370 5) 249 1717
Vilma Rudokaitė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1719
Irena Pečiulienė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1715
Donatas Šimkus
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1719
Janina Kondrotienė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1715
Kamilė Petškevičiūtė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1716
Elena Kiškienė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1719
(+370 685) 77150
Deividas Kalinauskas
Senior Specialist
(+370 5) 249 1719
Fausta Kvaraciejūtė
Senior Specialist
(+370 5) 249 1708
Jolanta Jacunskaitė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1707
Urtė Bernatavičiūtė
Senior Veterinarian
(+370 5) 249 1719
Published:
2020-07-16
Back