Keliavimas su gyvūnais

Nuo 2014 m. gruodžio 29 d. nauji reikalavimai nekomerciniam gyvūnų augintinių vežimui !

Teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais
Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašas

Iš trečiųjų šalių ir Europos Sąjungos į Lietuvos Respubliką nekomerciniais tikslais įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarka

 

Informacija veterinarijos gydytojui. Spausti čia

Atmintinė apie naujus reikalavimus nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui nuo 2014-12-29

 

Reikalavimai šunų, kačių ir šeškų vežimui, pagal Reglamentą (ES) Nr. 576/2013

  Į Lietuvos Respubliką Į kitas ES šalis
I. Europos Sąjungos šalių 1. Ženklinimas
2. Vakcinacija nuo pasiutligės arba Deklaracija (pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013, 7 str. 2 dalies a punktą)
3. Gyvūno augintinio pasas
1. Ženklinimas
2. Vakcinacija nuo pasiutligės
3. Gyvūno augintinio pasas
4. Gydymas nuo echinokokozės (vežant į Angliją, Airiją, Suomiją ar Maltą)
5. Žr. šalies nacionalinius reikalavimus dėl išimčių taikymo
II.

ne Europos Sąjungos šalių:

Reglamento (ES) Nr. 576/2013, II priedo 1 dalis
Andora, Šveicarija, Farerų Salos, Gibraltaras, Grenlandija, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, Monakas, Norvegija, San Marinas, Vatikano Miesto Valstybė

Reglamento (ES) Nr. 576/2013, II priedo 2 dalis
(Dangun Žengimo Sala, Jungtiniai Arabų Emyratai, Antigva ir Barbuda, Argentina, Australija, Aruba, Bosnija ir Hercegovina, Barbadosas, Bahreinas, Bermudų salos, Boneras, Sint Eustatijus ir Saba (BES salos), Baltarusija, Kanada, Čilė, Kiurasao, Fidžis, Folklando Salos, Honkongas, Jamaika, Japonija, Sent Kitsas ir Nevis, Kaimanų Salos, Sent Lusija, Monseratas, Mauricijus, Meksika, Malaizija, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Prancūzijos Polinezija, Sen Pjeras ir Mikelonas, Rusija, Singapūras, Šv. Elenos Sala, Sint Martenas, Trinidadas ir Tobagas, Taivanas, Jungtinės Amerikos Valstijos ir jos teritorijos (AS – Amerikos Samoa GU – Guamas MP – Marianos Šiaurinės Salos PR – Puerto Rikas VI – Jungtinių Valstijų Mergelių Salos), Sent Vinsentas ir Grenadinai, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos, Vanuatu, Volisas ir Futūna, Majotas)

1. Ženklinimas
2. Vakcinacija nuo pasiutligės arba Deklaracija (pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013, 11 str. 2 dalies a punktą)
3. Gyvūno augintinio pasas arba veterinarijos sertifikatas su Deklaracija (pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013, 25 straipsnio 3 dalį)
1. Ženklinimas
2. Vakcinacija nuo pasiutligės
3. Gyvūno augintinio pasas arba veterinarijos sertifikatas
4. Gydymas nuo echinokokozės (vežant į Angliją, Airiją, Suomiją ar Maltą)
5. Žr. šalies nacionalinius reikalavimus dėl išimčių taikymo
III. kitų ne Europos Sąjungos šalių (nepaminėtų lentelės II grafoje) 1. Ženklinimas
2. Vakcinacija nuo pasiutligės
3. Gyvūno augintinio pasas arba veterinarijos sertifikatas su Deklaracija (pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013, 25 straipsnio 3 dalį)
4. Pasiutligės antikūnų serologinis tyrimas
1. Ženklinimas
2. Vakcinacija nuo pasiutligės
3. Gyvūno augintinio pasas arba veterinarijos sertifikatas
4. Gydymas nuo echinokokozės (vežant į Angliją, Airiją, Suomiją ar Maltą)
5. Pasiutligės antikūnų kiekio nustatymo tyrimas
6. Žr. šalies nacionalinius reikalavimus dėl išimčių taikymo

PAIŠKINIMAI:

Savininkas ar Įgaliotas asmuo Gyvūnai augintiniai nekomerciniais tikslais vežami su savininku arba įgaliotuoju asmeniu ir už kurį savininkas arba įgaliotas asmuo atsako nekomercinio vežimo metu.
savininkas – fizinis asmuo, kuris identifikavimo dokumente nurodytas kaip savininkas;
įgaliotas asmuo – fizinis asmuo, kuris turi savininko rašytinį įgaliojimą nekomerciniais tikslais vežti gyvūną augintinį savininko vardu;
Ženklinimas  • Šuo, katės ar šeškas gali būti paženklintas poodine mikroschema arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.
 • Techniniai poodinių mikroschemų ir jų skaitytuvų reikalavimai nurodyti reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede.
 • Tais atvejais, kai poodinė mikroschema neatitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priedo priede nustatytų techninių reikalavimų, savininkas arba įgaliotas asmuo bet kurio ženklinimo patikrinimo metu turi pateikti poodinės mikroschemos kodui nuskaityti būtinas priemones.
Vakcinacija nuo pasiutligės  • Atlikus šuniui, katei ar šeškui pirminę vakcinaciją nuo pasiutligės, arba atlikus šią vakcinaciją po datos, kai jau buvo nustojusi galioti ankstesnė vakcinacija nuo pasiutligės pagal Reglamento 576/2013/ES III priedo reikalavimus, turi praeiti ne mažiau kaip 21 diena iki gyvūno vežimo į kitą Europos Sąjungos valstybę.
 • Tuo atveju, kai vakcinacija nelaikytina pirmine, 21 d. laukimo terminas netaikytinas.
 • Vakcinacijos nuo pasiutligės atlikimo data negali būti ankstesnė negu ženklinimo data.
 • Į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų šalių ir teritorijų (išvardintų Reglamento 577/2013 II priede 1 ir 2 dalyje) gali būti vežami jaunesni kaip 12 savaičių nevakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai, kurie neatitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunkčio reikalavimų, jeigu:
a) savininkas arba įgaliotas asmuo pateikia pasirašytą deklaraciją, pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013, 7 str. 2 dalies a punktą / 11 str. 2 dalies a punktą (Žr. skiltis „Deklaracijos“), kad gyvūnai augintiniai nuo gimimo iki vežimo nekomerciniais tikslais neturėjo jokio sąlyčio su laukiniais pasiutligei imlių rūšių gyvūnais, arba
b) su gyvūnais augintiniais vežama motina, nuo kurios jie tebėra priklausomi, ir iš motiną lydinčio identifikavimo dokumento (gyvūno augintinio paso ar veterinarijos sertifikato) galima nustatyti, kad prieš jauniklių gimimą motina buvo skiepyta nuo pasiutligės vakcina, atitinkančia III priede nurodytus galiojimo reikalavimus.
Tuo atveju, kai gyvūnais įvežami iš teritorijų arba trečiųjų šalių į Lietuvą, juos toliau vežti į kitą ES valstybę nekomerciniais tikslais draudžiama, nebent jie būtų vežami laikantis Reglamento 6 straipsnyje nustatytų sąlygų arba juos vežti buvo leista pagal Reglamento 7 straipsnį ir paskirties valstybė narė taip pat leido vežti į savo teritoriją iš teritorijų ar trečiųjų šalių pagal tas pačias sąlygas.
Pasiutligės antikūnų kiekio nustatymo tyrimas • Praėjus ne mažiau kaip 30 dienų po vakcinacijos nuo pasiutligės ir likus 3 mėn. iki įvežimo į ES valstybę iš trečiosios šalies (nepaminėtos Reglamento Nr. 577/2013/ES II priedo 1 ir 2 dalyse), reikia paimti gyvūno kraują ir ištirti jį patvirtintoje laboratorijoje .
 • Minėtas 3 mėn. laikotarpis netaikomas pakartotinai įvežamiems gyvūnams augintiniams, kurių pase buvo nurodyta, kad tyrimas atliktas prieš juos išvežant iš ES valstybės.
 • Lietuvoje pasiutligės antikūnų kiekio nustatymo tyrimus atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas .
 • Gyvūno kraują tyrimams turi paimti įgaliotasis veterinarijos gydytojas.
Gyvūno augintinio pasas arba veterinarijos sertifikatas  • Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą, jei gyvūnas augintinis pakartotinai įvežamas į ES šalį, kai prieš tai buvo įvežtas į trečiąją šalį iš bet kokios ES šalies, arba
 • (jei gyvūnas gimęs ne ES šalyje), turi turėti ne ES šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą, kurio pavyzdys yra patvirtintas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/213, IV priedo, 1 dalyje.
Gydymas nuo echinokokozės  • Reikalavimas taikomas tik šunims.
 • Veterinarijos gydytojas turi suduoti veterinarinius vaistus ne daugiau kaip prieš 120 valandų ir ne mažiau nei prieš 24 valandas iki planuojamo jų įvežimo į Angliją, Airiją, Suomiją ar Maltą. Specialieji reikalavimai nustatyti 2011 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamente (ES) Nr. 1152/2011 ;
Deklaracijos  • Deklaracijos pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013:
I. 7 str. 2 dalies a punktą / 11 str. 2 dalies a punktą: Taikoma – vežant iš ES šalių ar teritorijų ir trečiųjų šalių (išvardintų Reglamento 577/2013 II priede 1 ir 2 dalyje ) jaunesnius nei 12 savaičių ir nevakcinuotus nuo pasiutligės arba 12–16 savaičių amžiaus ir vakcinuotus nuo pasiutligės, tačiau neatitinkančius Reglamento (ES) Nr. 576/2013, III priedo 2 punkto e papunktyje nurodytų vakcinacijos galiojimo reikalavimų. Deklaracijos pavyzdys Komisijos įgyvendinimo sprendimo 577/2013, 1 priedo 1 dalyje .
II. 12 straipsnio 1 dalies c punktą: Taikoma - kad nereiktų atlikti antikūnų titravimo tyrimo šunis, kates ir šeškus į ES šalis iš Reglamento 577/2013 II priede 1 ir 2 dalyje išvardintų teritorijų ir trečiųjų šalių vežant tranzitu per neišvardintas trečiąsias šalis. Deklaracijos pavyzdys Komisijos įgyvendinimo sprendimo 577/2013, 1 priedo 2 dalyje .
III. 25 straipsnio 3 dalį Taikoma - visais atvejais kai su sertifikatu nekomerciniais tikslais šunis, kates ir šeškus vežant į ES šalis iš Reglamento 577/2013 II priede 1 ir 2 dalyje išvardintų ir neišvardintų teritorijų ir trečiųjų šalių – (Deklaracijos pavyzdys Komisijos įgyvendinimo sprendimo 577/2013, IV priedo 3 dalyje ).
Didžiausias gyvūnų augintinių skaičius  • Šuns, katės ar šeško savininkas arba įgaliotas asmuo nekomerciniais tikslais vienos kelionės metu gali vežtis ne daugiau, kaip 5 gyvūnus.
 • Tačiau, gali būti vežama daugiau kaip 5 gyvūnai (šunys, katės ir šeškai), kai:
a) gyvūnai augintiniai nekomerciniais tikslais vežami dalyvauti konkursuose, parodose ar sporto renginiuose arba tokių renginių treniruotėse;
b) savininkas arba įgaliotas asmuo pateikia rašytinį įrodymą, kad gyvūnai augintiniai yra registruoti kaip a punkte nurodyto renginio dalyviai arba registruoti organizacijoje, kuri rengia tokius renginius;
c) gyvūnai augintiniai yra vyresni nei šešių mėnesių.

 

Reikalavimai komerciniam gyvūnų augintinių vežimui. Spausti čia

Naudingos nuorodos:

SVARBU!
Dėl palankaus pasiutligės ir kitų ligų statuso kai kurios šalys įvežamiems gyvūnams augintiniams gali taikyti griežtesnius nacionalinius reikalavimus, kuriuos galite rasti šalių informaciniuose tinklapiuose, ar susisiekę su šalies ambasadomis.

Lentelėje pateikiama kai kurių šalių informaciniai tinklapiai:

Airija Anglija Baltarusija Danija Čekija
Austrija Belgija Islandija Havajai JAV
Estija Ispanija Italija Graikija Lenkija
Kanada Kipras Kroatija Latvija Prancūzija
Malta Suomija Norvegija Olandija Vokietija
Japonija Švedija Šveicarija Ukraina Rusija
Bulgarija Brazilija Naujoji Zelandija Singapūras Serbija
Turkija Gibraltaras Borneo Malaizija Pietų Afrikos Respublika
Izraelis (EN) (LT) Vengrija Pietų Korėja Australija
Atnaujinta:
2015-07-20
Atgal