Ką reikėtų žinoti, norintiems įsigyti gyvūną augintinį?

Gyvūnas augintis – nemaža atsakomybė kiekvienai šeimai, todėl prieš priimant jį į namus, labai svarbu įvertinti gyvūno laikymo galimybes ir neapsigauti jį perkant.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad skiriasi reikalavimai įsigyjant gyvūną augintinį Lietuvoje ar kitose šalyse.  

Gyvūno įsigijimas Lietuvoje:

Lengvabūdiškas gyvūno augintinio įsigijimas iš nežinomo asmens užkerta kelią ginti savo teises ir gali atnešti finansinių praradimų. Tad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) gyvūnus augintinius rekomenduoja pirkti tik iš registruotų gyvūnų augintinių veisėjų.

Nors visuotinė šunų, kačių, šeškų ženklinimo ir registracijos prievolė yra panaikinta, tačiau teisės aktai draudžia parduoti neženklintus ir neregistruotus gyvūnus augintinius (šunis, kates ir šeškus).

Prieš įsigyjant gyvūną augintinį, reikėtų:

1. Patikrinti, ar parduodamas šuo, katė, šeškas paženklintas ir registruotas.

2. Su gyvūno augintinio pardavėju surašyti prašymą dėl gyvūno augintinio savininko pakeitimo dviem egzemplioriais, po vieną perduodančiam ir perimančiam gyvūno augintinio savininkui, visus egzempliorius turi pasirašyti abu asmenys.

3. Pateikti vieną prašymo dėl gyvūno augintinio savininko pakeitimo egzempliorių teritoriniam VMVT padaliniui arba kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją, kad duomenys Gyvūnų augintinių registrui būtų pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno augintinio perdavimo.

VMVT taip pat rekomenduoja, kad pirkėjas ir pardavėjas būtų sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje būtų įvardintos abi šalys, pateikti kontaktiniai duomenys, gyvūno įsigijimo ir grąžinimo, ginčų sprendimo sąlygos ir pan.

Gyvūno įsigijimas iš kitos Europos Sąjungos ar trečiosios šalies:

Įsigyjami šunys, katės ir šeškai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

  1. būti paženklinti poodine mikroschema arba tatuiruote, jei ji buvo padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.
  1. būti vakcinuoti nuo pasiutligės*. Vakcinacija turi būti galiojanti, t. y. tuo atveju, jei tai pirminė vakcinacija nuo pasiutligės, iki įvežimo į Lietuvą turi būti  praėjusi ne mažiau kaip 21 diena.
  1. turi turėti Gyvūno augintinio pasą (jei įsigyjama iš ES šalies)  
  1. 48 val. iki kelionės pradžios būti apžiūrėtas veterinarijos gydytojo ir apie tai pažymėta gyvūno augintinio pase
  1. Įvežami su prekybai skirtu veterinarijos sertifikatu, kurio forma nustatyta Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/518/ES.
  1. Su gyvūno augintinio pardavėju surašyti pirkimo-pardavimo sutartį, įrodančią kad iš kitoje šalyje įsigytas gyvūnas priklauso naujam savininkui.

* - tuo atveju, jei vežami šunų, kačių ar šeškų jaunikliai, kuriems nėra atlikta ar negalioja vakcinuoti nuo pasiutligės

Į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos valstybių jaunesni nei 12 savaičių nevakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai, kurie neatitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunkčio reikalavimų, gali būti vežami jeigu:

     - savininkas arba įgaliotas asmuo kartu su lydinčiu Gyvūno augintinio pasu pateikia pasirašytą Deklaraciją, pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013, 7 str. 2 dalies a punktą, kad gyvūnai augintiniai nuo gimimo iki vežimo nekomerciniais tikslais neturėjo jokio sąlyčio su laukiniais pasiutligei imlių rūšių gyvūnais;

- arba su gyvūnais augintiniais vežama jų motina, nuo kurios jie tebėra priklausomi, ir iš motiną lydinčio identifikavimo dokumento galima nustatyti, kad prieš jauniklių gimimą motinai buvo atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės.

Atnaujinta:
2020-04-27
Atgal