Veislininkystės programos

Siekiant plėtoti ir tobulinti nacionalinę ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, gerinant visų ūkinių gyvūnų rūšių veislines savybes, produkcijos kokybę, išsaugant genofondą, veiksmingiau naudoti genetinius išteklius, sudarant sąlygas stiprėti asociacijoms ir valstybės valdomoms įmonėms, veikiančioms ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje, užtikrinant Europos Sąjungos ir Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimų atitiktį, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-281 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programa.

Siekiant pagerinti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, taip pat gerinti gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybę, nuo 2015 m. yra skiriama valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams (mėsinių veislių galvijams, avims ir ožkoms) įsigyti, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos.

Paraiškų teikimo taisyklės, reikalavimai pareiškėjams ir įsigyjamiems gyvuliams bei pagalbos gavėjų įsipareigojimai pateikti Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėse.

Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų (toliau kartu – veisimo organizacijos) pripažinimo ir grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo programų (toliau kartu – veisimo programa) patvirtinimo procedūras, taip pat veisimo organizacijų pripažinimo panaikinimo, veisimo programų sustabdymo,  sustabdymo panaikinimo ir patvirtinimo panaikinimo procedūras nustato Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklės.

Pripažintos veisimo organizacijos ir patvirtintos veisimo programos

 

 

 

 

Atnaujinta:
2021-07-08
Atgal