Veislininkystės programos

Siekiant plėtoti ir tobulinti nacionalinę ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, gerinant visų ūkinių gyvūnų rūšių veislines savybes, produkcijos kokybę, išsaugant genofondą, veiksmingiau naudoti genetinius išteklius, sudarant sąlygas stiprėti asociacijoms ir valstybės valdomoms įmonėms, veikiančioms ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje, užtikrinant Europos Sąjungos ir Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) reikalavimų atitiktį, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-281 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo 2016–2020 m. programa.

Siekiant pagerinti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, taip pat gerinti gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybę, nuo 2015 m. yra skiriama valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams (mėsinių veislių galvijams, avims ir ožkoms) įsigyti, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos.

Paraiškų teikimo taisyklės, reikalavimai pareiškėjams ir įsigyjamiems gyvuliams bei pagalbos gavėjų įsipareigojimai pateikti Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėse.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. B1-310 patvirtintas Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafikas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. B1-9 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos įgyvendinamos mėsinių veislių galvijų veisimo programos:

Angusų veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.;

Aubrakų veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.;

Limuzinų veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.;

Hailendų veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.;

Galovėjų veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.;

Herefordų veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.;

Šarolė veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.;

Simentalų veislės galvijų veisimo programa 2018-2028 m.

 

Daugiau informacijos apie patvirtintas veisimo programas teikia Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

Donelaičio g. 2, LT-44213 Kaunas

Tel. + 370 686 57 718

Faks. + 370 37 428 555

El. paštas asociacija@lmga.lt

www.lmga.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. B1-86 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos įgyvendinamos pieninių veislių galvijų veisimo programos:

Holšteinų veislės selekcinė programa;
Žalmargių holšteinų veislės selekcinė programa.

Daugiau informacijos apie patvirtintas veisimo programas teikia Lietuvos galvijų veisėjų asociacija:
Kalvarijos g. 128, LT-46403, Kaunas,
Tel. + 370 37 393253;
+370 687 34801
Faks.  + 370 37 393234
El. paštas info@holstein.lt
www.holstein.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. B1-86 „Dėl veisimo programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos įgyvendinamos arklių veisimo programos:

Lietuvos sunkiųjų veislės arklių veisimo programa;
Stambiųjų žemaitukų veislės arklių veisimo programa.

Daugiau informacijos apie patvirtintas veisimo programas teikia Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija:
Gaidžiūnų g. 27, Gaižiūnų k.,
Vabalninko sen.,
 LT-41328, Biržų r.
Tel.  +370 650 72862
El. paštas vigantas.indrasius@gmail.com
www.sunkiejiarkliai.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. B1-410 „Dėl veisimo programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos įgyvendinama

Senojo genotipo Lietuvos juodmargių veislės galvijų veisimo programa.

Daugiau informacijos apie patvirtintą veisimo programą teikia Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija:
Trakėnų g. 14, Trakiškių k.  LT-68115, Marijampolės r. sav.,
Tel. + 370 607 06010;
El. paštas ljggasociacija@gmail.com

Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos pripažinimas ir Burgundijos veislės triušių veisimo programos 2019-2024 metams patvirtinimas

 

 

 

Atgal