Privačių veterinarijos gydytojų/veterinarinių paslaugų tiekėjų VMVT teikiamos ataskaitos

1. Veterinarijos paslaugų teikėjai ar gyvūnų laikytojai, iki kito mėnesio 5 dienos, teritoriniams VMVT padaliniams, kurių kontroliuojamoje teritorijoje vykdo veiklą, el. paštu, faksu ar kitomis priemonėmis pateikia mėnesinę Gyvūnų sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių aktualią ataskaitą apie jų vykdant veiklą nustatytas gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir taikytas priemones. Ataskaita teikiama tik už nustatytas ligas ir taikytas priemones.

Ligų ir kodų sąrašas

Ataskaitos forma

VMVT teritorinių padalinių kontaktai: http://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai

2. Veterinarijos paslaugų teikėjai ar gyvūnų laikytojai, įsigyjantys ir naudojantys narkotinius vaistinius preparatus, pasibaigus ketvirčiui, iki kito mėnesio 15 dienos, VVKT elektroniniu paštu vvkt@vvkt.lt ir VMVT elektroniniu paštu gsgs@vmvt.lt pateikia praėjusio ketvirčio Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, apyvartos ataskaitą (2 priedas) apie gautus, suvartotus ir turimus narkotinių  vaistinių preparatų kiekius.

Teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e183c90036b11e4a721d671355b1e64

Ataskaitos forma

 

Atnaujinta:
2018-07-26
Atgal