Teisės aktai ir dokumentai

Teisės aktų projektai

LR Veterinarijos įstatymas

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas


Licencijos

Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarijos farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarka

Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas LR tvarkos aprašas


Kvalifikacijos kėlimas

Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas  Nauji pakeitimai


Reikalavimai veterinarijos klinikoms

Reikalavimai veterinarijos paslaugų teikėjams, patvirtinti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-457 „Dėl veterinarijos reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ 

Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. B1-562 "Dėl veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų patvirtinimo"

Reikalavimai privataus veterinarijos gydytojo spaudui

Reikalavimai veterinarijos felčeriams

Gyvūnų gerovės reikalavimai atliekant kai kurias veterinarines procedūras

Apskaitos žurnalų formos ir jų papildymo nurodymai

Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimo forma

Sutikimo nugaišinti gyvūną forma ir jos pildymo nurodymai

Gaišenų, patologinės medžiagos patologinio anatominio tyrimo ir dokumentų įforminimo tvarkos aprašas


Kita

Gyvūno augintinio paso išdavimas 

Pagalbinių priemonių atliekant rentgenodiagnostikos procedūras veterinarijoje naudojimo rekomendacijos

Trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo tvarka

Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklės

Privačių veterinarijos gydytojų/veterinarinių paslaugų tiekėjų VMVT teikiamos ataskaitos

Atgal