Patikrinimo aktų formos

1. Ūkinių gyvūnų sveikatingumo patikrinimo aktas

2. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems arkliams

3. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms avims ir ožkoms

4. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems galvijams

5. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms kiaulėms

6. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems paukščiams

7. Išvežamų / įvežamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

8. Epizootinio tyrimo aktas

9. Vežamų gyvūnų patikrinimo aktas

10. Galvijų ir kiaulių surinkimo centrams taikomų reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

11. Prekiautojams ir prekiautojų patalpoms reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo aktas

12. Gyvūnų vežėjo patikrinimo aktas

13. ŠGP perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

14. ŠGP tvarkymo / sandėliavimo įmonės patikrinimo aktas

15. ŠGP surinkimo centro / specialiųjų vartotojų patikrinimo aktas

16. Komposto gamybos įmonės patikrinimo aktas

17. Biologinių dujų gamybos įmonės patikrinimo aktas

18. Gyvūnų augintinių ėdalą / ar tam tikrus šalutinių gyvūninių produktų gaminius gaminančios įmonės patikrinimo aktas

19. ŠGP / ŠGPG prekiautojo patikrinimo aktas

20. ŠGP ir / ar jų gaminių vežėjo patikrinimo aktas

21. Specialūs perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie gali būti naudojami kaip pašarinės žaliavos, perdirbimo ir pateikimo į rinką higienos reikalavimai (priedai prie patikrinimo aktų)

22. Pašarų ūkio subjekto, gaminančio ir / ar tiekiančio pašarus, patikrinimo aktas

23. Specialieji reikalavimai vaistinių pašarų gamybos patikrinimui

24. Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

25. Veterinarijos vaistinės patikrinimo aktas

26. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonės patikrinimo aktas

27. Gyvūnų skerdimo patikrinimo aktas

28. Gyvūnų žudymo, išskyrus skerdimą, patikrinimo aktas

29.  Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktas

30. Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti aktas

31. Gyvūnų augintinių apskaitos dokumentų ir informacijos patikrinimo aktas

32. Prekiautojo gyvūnais augintiniais patikrinimo aktas

33. Prekybos gyvūnais augintiniais turgavietėje patikrinimo aktas

34. Gyvūnų augintinių veisėjų patikrinimo aktas

35. Karantino punkto patikrinimo aktas

36. Karantinuojamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

37. Kelių transporto priemonės vertinimo aktas

38. Pagalbos gavėjo, pasinaudojusio valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti, patikrinimo aktas

39. Ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

40. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patikrinimo aktas

41. Reikalavimai medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelei

42. Reikalavimai medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpai

43. Reikalavimai gyvūninių atliekų duobei

44. Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos tvarkymo subjektų patikrinimo aktas

45. Ūkio subjektų, teikiančių ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas, patikrinimo aktas

Atgal