Šalutinių gyvūninių produktų kategorijos

Šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP) skirstomi į kategorijas atsižvelgiant į pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kylančio dėl tokių produktų, lygį. 

1 kategorijos ŠGP 2 kategorijos ŠGP 3 kategorijos ŠGP

1. Eksperimentams naudojami gyvūnai.

2. Kenksmingi likučiai.

3. Gyvūnai galintys sirgti užkrečiamosiomis encefalopatijomis.

4. Nežinomos kilmės produktai.

5. Maitinimo atliekos iš tarptautinio transporto priemonių.

6. Atliekos iš 1 kategorijos įmonių.

7. Mišiniai su 1 kategorijos ŠGP.

1. Atliekos iš 2 kategorijos ŠGP tvarkymo įmonių.

2. Mėšlas ir virškinamojo trakto turinys.

3. Veterinarijos reikalavimų neatitinkantys produktai importuoti iš trečiųjų šalių.

4. Mišiniai su 2 kategorijos medžiagomis.

5. Veterinarijos medikamentų ir kiti likučiai.

6. Nugaišę gyvūnai.

1. Viešojo maitinimo atliekos.

2. Nužudyti vienadieniai viščiukai.

3. Kailiai ir odos.

4. Paskerstų gyvulių dalys.

5. Žuvis ir jos produktai.

6. Kiaušiniai ir jų produktai.

7. Gyvūninės kilmės maisto produktai.

8. Žaliavinis pienas.
 

Atnaujinta:
2015-11-18
Atgal