Pašarų ūkio subjektų registravimas ir tvirtinimas

Pašarų ūkio subjektas – tai asmuo, įstatymų nustatyta tvarka gaminantis, laikantis, fasuojantis, pakuojantis, transportuojantis, naudojantis ir tiekiantis rinkai pašarus.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tvirtina ir (arba) registruoja ūkio subjektus, kurie verčiasi pirmine pašarų gamyba, pašarų priedų, premiksų, kombinuotųjų pašarų gamyba, laikymu, fasavimu, pakavimu, transportavimu ir tiekimu rinkai.

Ūkio subjektų prašymus dėl įregistravimo ir patvirtinimo pagal vykdomą pašarų veiklos rūšį priima jų veiklos teritorijose esančios teritorinės VMVT.

Taip pat Ūkio subjektų prašymus dėl įregistravimo ir patvirtinimo pagal vykdomą pašarų veiklos rūšį galima pateikti interneto svetainėje www.zumis.lt .

Pašarų ūkio subjektų registravimas

Pašarų ūkio subjektų tvirtinimas

Pašarų ūkio subjektų registras

Europos Sąjungos valstybių informacija apie registruotus ir / ar patvirtintus pašarų ūkio subjektus
 

Atnaujinta:
2018-04-05
Atgal