Pašarai

Pašaras - tai medžiaga arba produktas, įskaitant priedus, perdirbtas, perdirbtas iš dalies arba neperdirbtas, skirtas šerti gyvulius per burną.

Pašaras skirstomas į:

1. Pašarinės žaliavas -  natūralūs, švieži arba apdoroti augalinės arba gyvūninės kilmės produktai, kurie pirmiausia yra skirti gyvūnų mitybos poreikiams tenkinti ir pramoniniu būdu perdirbti šie produktai bei organinės ir neorganinės medžiagos su pašarų priedais arba be jų, skirti gyvūnams tiesiogiai šerti arba, juos perdirbus ar ruošiant kombinuotuosius pašarus, arba kaip premiksų užpildas;

2. Kombinuotas pašaras - mažiausiai dviejų pašarinių žaliavų mišinys su pašarų priedais arba be jų, naudojamas kaip visavertis pašaras arba pašaro papildas gyvūnams šerti:
- visavertis pašaras – kombinuotasis pašaras, kurio sudėtis atitinka paros racioną;
- pašaro papildas – kombinuotasis pašaras, kuriame yra daug tam tikrų medžiagų, tačiau kurio sudėtis atitinka paros racioną tik tuo atveju, jei jis derinamas su kitais pašarais;
- mineralinis papildas – pašaro papildas, kuriame yra ne mažiau kaip 40 % žalių pelenų;

3.  Pašarų priedai – tai medžiagos, mikroorganizmai ar preparatai, išskyrus pašarines žaliavas ir premiksus, sąmoningai dedami į pašarus ar vandenį visų pirma tam, kad atliktų vieną ar daugiau 5 straipsnio 3 dalyje minimų funkcijų;

4. Premiksai - tai pašarų priedų mišiniai ar vieno ar daugiau pašarų priedų ir pašarinių žaliavų ar vandens mišiniai, naudojami kaip nešikliai ir neskirti jais tiesiogiai šerti gyvūnus.

5. Specialusis pašaras – pašaras, kuriuo galima patenkinti specialiosios mitybos poreikius dėl tam tikros jo sudėties arba gamybos būdo, dėl kurių jis gali būti aiškiai išskirtas iš paprastųjų pašarų. Specialusis pašaras neapima vaistinių pašarų, kaip apibrėžta reglamente 2019/4.

6. Vaistiniai pašarai – vienalytis pašarų ir veterinarinių vaistų mišinys.

Pašarai Ne pašarai
Pašarinės žaliavos Veterinariniai vaistai
Pašarų priedai Vaistiniai premiksai
Premiksai Draudžiamos medžiagos
Kombinuotieji pašarai: Biocidai
pašarų papildai Techniniams tikslams skirti produktai
visaverčiai pašarai Pagalbinės perdirbimo medžiagos
Dietiniai ir vaistiniai pašarai Vanduo

 

Pašarų ūkio subjektų registravimas ir tvirtinimas

Pašarų kontrolė

Pašarų tiekimas į rinką

Pašarų higiena

Pašarų atsekamumas

Pašarų priedai

Draudžiamos naudoti gyvūnų šėrimui medžiagos

Nepageidaujamos medžiagos pašaruose

Pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų ženklinimas

Šėrimo draudimas pagal Reglamento 999/2001 IV priedą (taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.)

Kanapių produktai gyvūnams augintiniams ir CBD

Mažmeninė prekyba gyvūnų augintinių pašarais


Registrai:

Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras

Europos Sąjungos valstybių informacija apie registruotus ir / ar patvirtintus pašarų ūkio subjektus

Pašarų priedų registras

 


Reikalavimai Ukrainos paramai tiekiamiems pašarams per nevyriausybines organizacijas (dokumentas)

Atnaujinta:
2022-05-16
Atgal