Pašarų priedai

Pašarų priedai - medžiagos, mikroorganizmai ar preparatai, išskyrus pašarines žaliavas ir premiksus, sąmoningai dedami į pašarus ar vandenį visų pirma tam, kad atliktų vieną ar daugiau iš šių funkcijų:

- palankiai veikti pašarų savybes;

- palankiai veikti gyvulininkystės produktų savybes;

- palankiai veikti dekoratyvinių žuvų ir paukščių savybes;

- patenkinti gyvūnų mitybos poreikius;

- palankiai veikti gyvulininkystės produkcijos padarinius aplinkai;

- palankiai veikti gyvulininkystės produkciją, gyvūnų produktyvumą ar gerovę, visų pirma paveikdamas skrandžio ir žarnyno florą ar pašarų virškinamumą, arba turėti kokcidiostatinį ar histomonostatinį poveikį.

Pašarų priedai skirstomi į kategorijas:

1. Technologiniai priedai:

Konservantai, antioksidantai, emulsikliai, stabilizatoriai, tirštikliai, standikliai, rišamosios medžiagos, taršos radionuklidais reguliavimo medžiagos, birumą gerinančios medžiagos, siloso priedai, denatūruojančios medžiagos, pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos.

2. Jusliniai priedai: 

   - dažikliai: medžiagos, kurios pašarams suteikia spalvą ar ją atkuria; medžiagos, kurios, kai jos sušeriamos gyvūnams, suteikia spalvų gyvūninės kilmės maistui; medžiagos, kurios palankiai veikia dekoratyvinių žuvų ar paukščių spalvą;

   - kvapieji junginiai - medžiagos, kurių įdėjus į pašarus, pagerėja pašaro aromato ir skonio savybės.

3. Maistiniai priedai:

   - vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos;

   - mikroelementų junginiai;

   - aminorūgštys, jų druskos ir analogai;

   - karbamidas ir jo produktai.

4. Zootechniniai priedai:

   - virškinamumą gerinančios medžiagos: medžiagos, kurios sušertos gyvūnams pagerina pašaro suvirškinamumą, paveikdamos pasirinktas pašarines žaliavas;

   - žarnyno floros stabilizatoriai: mikroorganizmai ar kitos apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos, kurios, kai sušeriamos gyvūnams, turi teigiamos įtakos žarnyno florai;

   - medžiagos, palankiai veikiančios aplinką;

   - kiti zootechniniai priedai.

5. Kokcidiostatai ir histomonostatai

Antibiotikų, išskyrus kokcidiostatikus ar histomonostatus, neleidžiama naudoti kaip pašarų priedų.

Joks asmuo negali tiekti į rinką, perdirbti ar naudoti pašarų priedą, išskyrus atvejus, kai:

tam priedui pagal 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 yra išduotas leidimas;

- įvykdytos 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatytos naudojimo sąlygos, įskaitant IV priede nustatytas bendrąsias sąlygas, jeigu nenumatyta kitaip leidime ir medžiagos leidime; 

- įvykdytos 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatytos ženklinimo etiketėmis sąlygos.

 

Pašarų priedai, kuriems pagal 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 nuostatas Europos Sąjungoje išduoti leidimai, įtraukiami į Bendrijos pašarų priedų registrą http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

Atnaujinta:
2015-11-18
Atgal